Fundacja Talitha Kum

Fundacja TALITHA KUM gromadzi finanse między innymi z dobrowolnych wpłat darczyńców.

Ty także możesz dokonać wpłaty, a Twoja darowizna wykorzystana zostanie jako wsparcie w organizacji dzieł ewangelizacyjnych oraz jako pomoc dla osób w trudnej sytuacji materialnej, aby brak środków nie ograniczał możliwości ich uczestniczenia w rekolekcjach.

Numer konta

10 1090 1522 0000 0001 4255 4280 (Santander Bank Polska)

Tytuł przelewu

Darowizna na cele statutowe