Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Złotoryja

Fundacja Talitha Kum jest aktywnym uczestnikiem szeroko rozumianej działalności ewangelizacyjnej, skupiającej się na organizowaniu rekolekcji katolickich oraz kursów duchowych. Jednym z ważnych przedsięwzięć, które Fundacja podejmuje, są Rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego. Ich głównym celem jest otwarcie się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego poprzez pogłębioną refleksję nad relacjami z bliskimi osobami oraz samym sobą. Rekolekcje te skierowane są do tych, którzy doświadczyli różnych zranień duchowych, które wpływają na ich życie obecne. W trakcie tych rekolekcji, uczestnicy mają możliwość odkrycia przyczyn swojego cierpienia i otwarcia się na uzdrawiającą moc Jezusa, która pomaga w procesie wyzdrowienia.

Fundacja Talitha Kum prowadzi również dom ulgi w cierpieniu, gdzie osoby potrzebujące otrzymują wsparcie zarówno w sferze fizycznej, jak i duchowej. Jej celem jest stworzenie miejsca, gdzie cierpiący mogą odnaleźć pomoc i wsparcie w trudnych chwilach. Fundacja angażuje się także w działalność ewangelizacyjną poprzez organizowanie różnorodnych inicjatyw. Mianowicie rekolekcje czy kursy, które pomagają w pogłębieniu wiary i duchowym rozwoju.

Nie tylko organizacja rekolekcji stanowi działalność Fundacji. Jest ona również zaangażowana w pomoc bezpośrednią osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Szczególnie związanej z doświadczeniem choroby. Co więcej poprzez swoje działania, Fundacja stara się wspierać Dzieło Nowej Ewangelizacji, realizowane przez Wspólnotę Zacheusz. Wspólnota prowadzi kursy duchowe i pomaga w rozwijaniu duchowym oraz w poznawaniu Boga. Ponadto, Fundacja Talitha Kum wspiera finansowo inne fundacje, dzieła i osoby potrzebujące, realizując swoje szlachetne cele.

Działalność Fundacji Talitha Kum jest ważnym wkładem w szerzenie wartości katolickich oraz wspieranie osób w potrzebie. Poprzez organizowanie rekolekcji i inicjatyw ewangelizacyjnych, Fundacja przyczynia się do duchowego wzrostu wielu ludzi. Co więcej otwiera ich na modlitwę uzdrowienia i odkrywanie nowych perspektyw w życiu. Jej praca jest nieocenionym wsparciem dla tych, którzy szukają uzdrowienia wewnętrznego i chcą odnaleźć drogę do Boga.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Złotoryja

Rekolekcje >>

2023-05-23-11-57

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *