Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Zawidów

Fundacja Talitha Kum, zasłużona przez swoje bezkompromisowe zaangażowanie w pomoc potrzebującym, od wielu lat stanowi niezastąpiony filar wsparcia dla osób doświadczających finansowych kłopotów, szczególnie dla tych, których życie przysłoniło cierpienie spowodowane chorobą. Misja Fundacji Talitha Kum nie kończy się na udzielaniu materialnej pomocy – założyła ona dom ulgi w cierpieniu, miejsce, gdzie pomoc jest oferowana na wielu płaszczyznach, zarówno fizycznej, jak i duchowej. To tu, każda osoba dotknięta życiowymi przeciwnościami może znaleźć otwarte serca, zrozumienie i niesioną z miłością pomoc.

Poszukując środków na realizację swojego szlachetnego celu, Fundacja Talitha Kum angażuje się w różnorodne działania ewangelizacyjne. Wspiera i współorganizuje różne inicjatywy, takie jak rekolekcje, kursy, tworzenie wspólnot chrześcijańskich, a także działalność wydawniczą.

W centrum działalności Fundacji Talitha Kum znajdują się rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. To specyficzne rekolekcje katolickie, które umożliwiają uczestnikom głębokie zrozumienie i przetworzenie swoich relacji z bliskimi. To także własnych doświadczeń i traum, które mogły przyczynić się do duchowych zranień. Ważnym elementem tych rekolekcji jest modlitwa uzdrowienia, która pozwala uczestnikom doświadczyć leczącej mocy Jezusa.

Fundacja Talitha Kum jest także głęboko zaangażowana w Dzieło Nowej Ewangelizacji, które realizuje Wspólnota Zacheusz. Ta wspólnota oferuje kursy w duchu Nowej Ewangelizacji, pomagając w rozwoju duchowym i dążeniu do głębszego zrozumienia Boga.

Nie zapominając o innych, Fundacja Talitha Kum także oferuje wsparcie finansowe dla innych fundacji, inicjatyw i osób potrzebujących. Dzięki rozwiniętemu modelowi finansowania, Fundacja Talitha Kum ma możliwość wspierania tych, którzy podążają trudną, lecz szlachetną drogą pomocy innym.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego organizowane przez Fundację Talitha Kum stanowią nie tylko okazję do osobistego spotkania z własnymi zranieniami. To także przestrzeń do nawiązania relacji z innymi uczestnikami, którzy doświadczają podobnych trudności. To właśnie tu, w cieple wspólnoty, w atmosferze pełnej empatii i życzliwości, uczestnicy mogą odkryć drogę do uzdrowienia i pełniejszego życia.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Zawidów

Spotkania >>

2023-07-26-21-00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *