Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Żarów

Fundacja Talitha Kum jest organizacją o szlachetnym celu, której misją jest nie tylko pomoc tym, którzy doświadczają cierpienia, ale również promowanie duchowego uzdrowienia i wzrostu. Jednym z kluczowych działań Fundacji jest organizowanie rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego, które są skoncentrowane na refleksji nad relacjami i zranieniami duchowymi.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego są unikalne, ponieważ pomagają uczestnikom otworzyć się na łaskę uzdrowienia. Ten proces prowadzi do pogłębionej refleksji nad naszymi relacjami z najbliższymi, samym sobą, a także sytuacjami, które mogły przyczynić się do naszych duchowych ran. Uczestnicy tych rekolekcji uczą się, że odkrycie traumy odpowiadającej za nasze zachowania to dopiero początek procesu uzdrowienia.

Głównym celem Fundacji Talitha Kum jest prowadzenie “domu ulgi w cierpieniu”, gdzie osoby doświadczające trudności mogą otrzymać pomoc zarówno na poziomie cielesnym, jak i duchowym. Fundacja, poza tym, angażuje się aktywnie w ewangelizację poprzez organizowanie różnych inicjatyw, takich jak rekolekcje katolickie, kursy, a także wspieranie wspólnot chrześcijańskich i działalności wydawniczej.

Fundacja Talitha Kum angażuje się w bezpośrednią pomoc osobom doświadczającym trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza związanej z doświadczeniem choroby. W swoim duchowym i materialnym wsparciu, Fundacja korzysta z modlitwy uzdrowienia jako narzędzia umożliwiającego przekazywanie uzdrawiającej mocy Jezusa.

Fundacja Talitha Kum również wspiera Dzieło Nowej Ewangelizacji prowadzone przez Wspólnotę Zacheusz. Wspólnota ta prowadzi kursy w duchu Nowej Ewangelizacji, które pomagają w duchowym rozwoju i głębszym poznaniu Boga. Fundacja służy również jako finansowy wsparcie dla innych fundacji, dzieł i osób potrzebujących. Pragnie dzielić się łaską i wspierać innych na trudnej, ale szlachetnej drodze.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Żarów

Spotkania >>

2023-06-20-13-05

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *