Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Ząbkowice Śląskie

Fundacja Talitha Kum to organizacja, której głównym celem jest prowadzenie domu ulgi w cierpieniu i zapewnienie wsparcia zarówno fizycznego, jak i duchowego potrzebującym. W ramach swojej działalności fundacja angażuje się również w organizację rekolekcji katolickich, które stanowią istotny element ich pracy.

Rekolekcje są szczególnym czasem refleksji i modlitwy, które pozwalają uczestnikom głębiej zanurzyć się w swoją wiarę i otworzyć się na uzdrowienie wewnętrzne. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego oferowane przez fundację Talitha Kum skupiają się na pogłębionej analizie relacji z bliskimi osobami, samym sobą oraz trudnych sytuacjach, które mogły przyczynić się do naszych duchowych zranień. Nie wystarczy jedynie zidentyfikować traumy, która wpływa na nasze zachowanie i oczekiwać, że inni ludzie zmienią się. Konieczne jest uzdrowienie tych ran. Rekolekcje stanowią most do tego uzdrawiającego doświadczenia za sprawą mocy Jezusa.

Fundacja Talitha Kum nie tylko organizuje rekolekcje, ale także angażuje się w szeroką działalność ewangelizacyjną. Współorganizują różnego rodzaju inicjatywy, takie jak kursy i wydawnictwa, które mają na celu głoszenie Dobrej Nowiny i duchowy rozwój uczestników. Co więcej, wspierając również inne fundacje, dzieła i osoby potrzebujące, fundacja przyczynia się do budowania lepszej społeczności. Każdy może otrzymać pomoc w swoich trudnościach.

Fundacja Talitha Kum angażuje się również we wspieranie Dzieła Nowej Ewangelizacji realizowanego przez Wspólnotę Zacheusz. W ramach tego współdziałania organizowane są kursy. Pomagają one w pogłębianiu duchowej relacji z Bogiem oraz w odkrywaniu nowych wymiarów wiary.

Niezwykle ważnym aspektem działalności fundacji jest również pomoc bezpośrednia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza związanej z doświadczeniem choroby. Fundacja Talitha Kum stawia sobie za cel nie tylko dawanie wsparcia materialnego, ale także oferowanie duchowej troski i pocieszenia.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Ząbkowice Śląskie

Rekolekcje >>

2023-05-29-11-45

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *