Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Wołów

Fundacja Talitha Kum, od wielu lat aktywnie działająca na rzecz pomocy osobom cierpiącym, nieustannie poszukuje nowych sposobów wsparcia tych, którzy najbardziej go potrzebują. Kluczowym elementem działalności Fundacji jest prowadzenie domu ulgi w cierpieniu, gdzie pomocy udzielamy zarówno na poziomie fizycznym, jak i duchowym.

Wyróżniającym aspektem pracy Fundacji Talitha Kum są organizowane rekolekcje, które stanowią ważną część jej misji. Wśród nich szczególną rolę odgrywają rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Koncentrują się na głębokiej refleksji nad relacjami z najbliższymi, samym sobą, a także sytuacjami, które mogły przyczynić się do różnych zranień duchowych. Klucz do przemiany stanowi tutaj modlitwa uzdrowienia. Pozwala uczestnikom otworzyć się na uzdrawiającą moc Jezusa i uzyskać uzdrowienie starych ran.

Fundacja Talitha Kum wychodzi naprzeciw potrzebom ludzi nie tylko poprzez rekolekcje katolickie. Także przez bezpośrednią pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, szczególnie związanej z doświadczeniem choroby. Aktywnie angażuje się również w działalność ewangelizacyjną, współorganizując kursy i wspierając chrześcijańskie wspólnoty oraz wydawnictwa.

Wsparcie Dzieła Nowej Ewangelizacji, realizowanego przez Wspólnotę Zacheusz, stanowi kolejny aspekt działalności Fundacji. Wspólnota prowadzi kursy w duchu Nowej Ewangelizacji, pomagając w rozwoju duchowym i głębszym poznaniu Boga. Fundacja Talitha Kum nie zapomina również o innych organizacjach, aktywnie wspierając finansowo inne fundacje, dzieła i osoby potrzebujące.

Stworzony przez Fundację model finansowania pozwala na wsparcie wielu inicjatyw, które pomagają ludziom w trudnej, ale szlachetnej drodze do uzdrowienia. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, prowadzone przez Fundację, to prawdziwe oazy duchowego odrodzenia, gdzie poprzez modlitwę uzdrowienia otwieramy się na łaskę Boga, zdobywając siłę do przetrwania najtrudniejszych chwil.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Wołów

Spotkania >>

2023-06-03-14-22

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *