Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Wałbrzych

Fundacja Talitha Kum działa na rzecz ulgi w cierpieniu, oferując pomoc zarówno cielesną, jak i duchową. Jednym z najważniejszych celów fundacji są Rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego, które prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z innymi ludźmi oraz z samym sobą. Te rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego skupiają się na modlitwie uzdrowienia i otwarciu się na łaskę, która prowadzi do uleczenia starych ran duchowych.

Fundacja Talitha Kum angażuje się również w działalność ewangelizacyjną poprzez organizowanie różnych inicjatyw, takich jak kursy, wydawnictwa czy rekolekcje katolickie. Wspiera także Dzieło Nowej Ewangelizacji realizowane przez Wspólnotę Zacheusz. Fundacja pomaga również osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, szczególnie związanej z chorobą.

Głównym celem fundacji jest stworzenie domu ulgi w cierpieniu, w którym cierpiący będą mogli otrzymać pomoc. Obecnie fundacja stara się stworzyć mechanizmy finansowe, aby zrealizować ten cel.

Wspierając finansowo inne fundacje, dzieła i osoby potrzebujące, fundacja Talitha Kum chce wspierać w trudnej, ale szlachetnej drodze. To ważne, by takie organizacje działały na rzecz dobra ludzi, zwłaszcza w czasach, gdy wiele osób boryka się z różnymi problemami, które wpływają na ich życie.

Dzięki Jego miłości i ofierze na krzyżu, każdy człowiek może uzyskać wybaczenie swoich grzechów i doświadczyć uzdrowienia wewnętrznego. Fundacja Talitha Kum wraz z Dziełem Nowej Ewangelizacji realizowanym przez Wspólnotę Zacheusz dążą do rozwoju duchowego i poznania Boga, który daje siłę i nadzieję w trudnych chwilach życia. Jezus jest zawsze blisko tych, którzy Go szukają i składają swoje trudności i zranienia u Jego stóp. To On daje pocieszenie i ulgę w cierpieniu.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Wałbrzych

O fundacji >>

2023-05-02-20-23

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *