Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Twardogóra

Fundacja Talitha Kum, znana z wieloaspektowego zaangażowania w pomoc społeczną, zasłynęła przede wszystkim organizacją rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego. Są to rekolekcje katolickie, które stanowią specyficzne połączenie modlitwy uzdrowienia z procesem samopoznania i refleksji.

Niewątpliwie, ich unikalnym elementem jest podkreślenie potrzeby uzdrowienia starych ran i zranień duchowych, które mają wpływ na naszą obecność. To właśnie rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego pomagają w otwarciu się na łaskę uzdrowienia, stwarzając przestrzeń do głębszej refleksji nad relacjami z najbliższymi i samym sobą.

Głównym celem działalności fundacji Talitha Kum jest prowadzenie domu ulgi w cierpieniu. To miejsce, gdzie osoby doświadczające trudności mogą otrzymać pomoc zarówno cielesną jak i duchową. Tę ideę fundacja realizuje przez stworzenie unikalnych mechanizmów finansowych, które wspierają ten szlachetny cel.

Fundacja Talitha Kum nie ogranicza się do jednej formy pomocy. Aktywnie angażuje się w działalność ewangelizacyjną, wspierając inicjatywy takie jak rekolekcje, kursy czy wspólnoty chrześcijańskie. Wszystko to w duchu nowej ewangelizacji, realizowanej przez Wspólnotę Zacheusz, której fundacja udziela wsparcia.

W pełnej zgodzie z duchem solidarności, Fundacja Talitha Kum daje wsparcie finansowe innym fundacjom, dziełom i osobom potrzebującym. Działa również bezpośrednio, pomagając osobom w trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza tym, którzy zmagają się z doświadczeniem choroby.

Przy wszystkich tych działaniach, siłą napędową Fundacji Talitha Kum pozostaje modlitwa uzdrowienia i rekolekcje katolickie, które pomagają otworzyć drzwi do głębszego zrozumienia siebie i innych, a przede wszystkim – do odnalezienia prawdziwej drogi do Boga.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Twardogóra

Spotkania >>

2023-06-20-13-07

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *