Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Trzebnica

Fundacja Talitha Kum, założona z myślą o pomocy cierpiącym, jest aktywna w organizowaniu rekolekcji katolickich oraz innych inicjatyw ewangelizacyjnych. Jedną z ważnych form spotkań duchowych organizowanych przez fundację są Rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego. W trakcie tych rekolekcji, uczestnicy mają okazję otworzyć się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego poprzez pogłębioną refleksję nad relacjami z najbliższymi oraz samym sobą. Rekolekcje te koncentrują się również na analizie sytuacji, które mogły przyczynić się do naszych duchowych zranień, mających wpływ na nasze obecne życie.

Fundacja Talitha Kum dąży do stworzenia domu ulgi w cierpieniu, gdzie osoby potrzebujące będą mogły otrzymać pomoc zarówno cielesną, jak i duchową. Głównym celem fundacji jest zapewnienie wsparcia dla cierpiących oraz pomaganie w uzdrowieniu ich ran. Modlitwa uzdrowienia odgrywa istotną rolę w działalności fundacji, a jej działania opierają się na mocy uzdrawiającej Jezusa.


Organizowane przez fundację rekolekcje katolickie to jeden z elementów jej działalności ewangelizacyjnej. Współpracując z innymi organizacjami, fundacja angażuje się również w organizację różnych kursów i inicjatyw wspierających ewangelizację oraz rozwój duchowy. Fundacja wspiera także finansowo inne fundacje, dzieła i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, szczególnie dotknięte chorobą.

W ramach swojego zaangażowania, fundacja Talitha Kum wspiera również Dzieło Nowej Ewangelizacji prowadzone przez Wspólnotę Zacheusz. Wspólnota ta oferuje kursy duchowe, które pomagają w rozwoju duchowym oraz głębszym poznaniu Boga.
Poprzez stworzony model finansowania, fundacja Talitha Kum stara się wspierać inicjatywy, które stanowią trudną, ale szlachetną drogę dla wielu potrzebujących. Działalność fundacji jest ukierunkowana na niesienie pomocy, uzdrawianie ran oraz propagowanie wartości katolickich w społeczeństwie.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Trzebnica

Więcej >>

2023-05-29-11-48

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *