Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Szczytna

Fundacja Talitha Kum jest organizacją o szlachetnym celu, która ma na celu przynoszenie pomocy zarówno cielesnej, jak i duchowej osobom w potrzebie. Głównym filarem działalności fundacji jest prowadzenie domu ulgi w cierpieniu, miejsca, które jest symbolem bezinteresownego dawania i wspierania tych, którzy przeżywają trudne chwile. Fundacja Talitha Kum wkłada ogromne wysiłki, aby stworzyć skuteczne mechanizmy finansowe umożliwiające realizację swojego głównego celu.

Jednym z kluczowych elementów działalności Fundacji Talitha Kum są rekolekcje, szczególnie popularne są rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Te wyjątkowe spotkania mają na celu otwarcie uczestników na łaskę uzdrowienia wewnętrznego, pogłębienie refleksji nad relacjami z najbliższymi oraz leczenie starych, duchowych ran. Uzdrowienie jest możliwe dzięki ofiarowanej mocy Jezusa, która stanowi główny element rekolekcji.

Fundacja Talitha Kum nie ogranicza się jednak tylko do rekolekcji katolickich. Zaangażowanie w działalność ewangelizacyjną przejawia się także poprzez organizowanie i współorganizowanie inicjatyw takich jak kursy, wspieranie wspólnot chrześcijańskich, a także poprzez wydawnictwa. Fundacja współpracuje ściśle z Wspólnotą Zacheusz, której Dzieło Nowej Ewangelizacji wspiera finansowo. Wspólnota ta prowadzi kursy w duchu Nowej Ewangelizacji, pomagając uczestnikom w rozwoju duchowym i głębszym poznaniu Boga.

Działalność Fundacji Talitha Kum jest odpowiedzią na modlitwę uzdrowienia, potrzebę duchowego i cielesnego wsparcia dla tych, którzy doświadczają trudności. Szczególnym obszarem troski są osoby w trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza te doświadczające choroby. Fundacja jest dla nich ważnym wsparciem, oferując im bezpośrednią pomoc.

Dzięki stworzonemu modelowi finansowania, Fundacja Talitha Kum ma ambicję kontynuować swoją trudną, ale szlachetną misję, wspierając finansowo inne fundacje, dzieła i osoby potrzebujące. W jej działaniach zawsze na pierwszym miejscu stawia człowieka i jego dobro, niezależnie od sytuacji w jakiej się znalazł. Rekolekcje, rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, rekolekcje katolickie, modlitwa uzdrowienia to tylko niektóre z narzędzi, które Fundacja Talitha Kum wykorzystuje, aby służyć innym.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Szczytna

Spotkania >>

2023-07-11-11-29

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *