Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Szczawno-Zdrój

Fundacja Talitha Kum, organizacja o szeroko zakrojonym spektrum działalności, stanowi powiew nadziei dla tych, którzy poszukują ulgi w cierpieniu, zarówno cielesnym jak i duchowym. Ich misja koncentruje się na tworzeniu domu pomocy, gdzie potrzebujący mogą otrzymać zarówno wsparcie fizyczne, jak i duchowe. Fundacja Talitha Kum jest zaangażowana w różnorodne inicjatywy ewangelizacyjne, takie jak organizowanie i współorganizowanie rekolekcji, kursów i wspomagania wspólnot chrześcijańskich.

Ważną częścią działalności fundacji są rekolekcje, w tym szczególnie rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Te rekolekcje nie tylko pomagają uczestnikom otworzyć się na łaskę uzdrowienia, ale także prowadzą do głębokiej refleksji nad ich relacjami z najbliższymi, z samym sobą, a także sytuacjami, które mogły przyczynić się do różnych zranień duchowych. Centralnym elementem jest tutaj modlitwa uzdrowienia, której moc emanuje od Jezusa.

Fundacja Talitha Kum stawia na rekolekcje katolickie, podczas których podopieczni odkrywają traumy odpowiadające za ich obecne zachowania. To jednak nie wystarczy. Kluczowym elementem procesu uzdrowienia jest konieczność uleczenia starych ran, co jest możliwe dzięki modlitwie uzdrowienia. Ta modlitwa stanowi łącznik ofiarujący uzdrawiającą moc Jezusa.

Fundacja Talitha Kum nie tylko dąży do stworzenia domu ulgi w cierpieniu, ale również angażuje się bezpośrednio w pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, szczególnie tym zmagającym się z chorobą. Dzięki stworzonym przez siebie mechanizmom finansowym, fundacja wspiera finansowo inne fundacje, dzieła i osoby potrzebujące.

Jednym z przykładów działalności fundacji jest wspieranie Dzieła Nowej Ewangelizacji, realizowanego przez Wspólnotę Zacheusz. Wspólnota prowadzi kursy w duchu Nowej Ewangelizacji, pomagając w rozwoju duchowym i głębszym poznaniu Boga.

Fundacja Talitha Kum to nie tylko organizacja dobroczynna, ale przede wszystkim miejsce, gdzie każdy może odnaleźć ulgę, poczucie bezpieczeństwa i możliwość duchowego uzdrowienia. Ich praca to szlachetna droga pełna trudności, ale dająca niezmierną satysfakcję.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Szczawno-Zdrój

Spotkania >>

2023-06-28-14-13

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *