Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Świeradów-Zdrój

Fundacja Talitha Kum jest organizacją z głębokim zrozumieniem dla potrzeb tych, którzy zmagają się z przeciwnościami losu. Przez wiele lat służyła jako nieocenione źródło wsparcia dla osób doświadczających finansowych trudności, z naciskiem na tych, którzy borykają się z ciężkimi chorobami. Ale pomoc Fundacji Talitha Kum wykracza poza aspekty materialne, stając się istotnym źródłem wsparcia duchowego poprzez prowadzenie domu ulgi w cierpieniu. To miejsce, które stanowi przystań, w której każdy może liczyć na pomoc, zrozumienie i otwarte serce.

Jedną z głównych działalności Fundacji Talitha Kum jest prowadzenie rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego. Są to specjalne rekolekcje katolickie, które skupiają się na duchowym procesie uzdrowienia i oferują modlitwę uzdrowienia. W czasie tych rekolekcji, uczestnicy mają okazję do głębokiej refleksji nad swoim życiem, relacjami i doświadczeniami, które mogły zaszkodzić ich duchowemu dobrobytowi. Dzięki tym rekolekcjom, uczestnicy mają szansę na spotkanie z uzdrawiającą mocą Jezusa.

Fundacja Talitha Kum nieustannie dąży do zgromadzenia niezbędnych funduszy, aby realizować swoją misję. W tym celu angażuje się w różnorodne inicjatywy. W tym w działalność ewangelizacyjną, organizując rekolekcje, kursy, wspierając wspólnoty chrześcijańskie i prowadząc działalność wydawniczą.

Fundacja Talitha Kum jest też zaangażowana w Dzieło Nowej Ewangelizacji, realizowane przez Wspólnotę Zacheusz. Ta wspólnota prowadzi kursy na rzecz Nowej Ewangelizacji, pomagając ludziom w duchowym rozwoju i poznaniu Boga.

Oprócz swojego bezpośredniego działania, Fundacja Talitha Kum wspiera również inne fundacje, inicjatywy i osoby potrzebujące. Poprzez stworzony model finansowania, fundacja jest w stanie pomagać tym organizacjom i osobom na ich trudnej, ale pełnej godności ścieżce.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Świeradów-Zdrój

Spotkania >>

2023-07-27-17-17

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *