Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Świdnica

Fundacja Talitha Kum to organizacja, która działa na rzecz pomocy cierpiącym zarówno w wymiarze cielesnym, jak i duchowym. Głównym celem fundacji jest prowadzenie domu ulgi w cierpieniu, w którym osoby potrzebujące mogą otrzymać pomoc na wielu płaszczyznach. Fundacja działa również w innych obszarach, m.in. poprzez organizowanie rekolekcji katolickich oraz innych inicjatyw ewangelizacyjnych.

Jedną z takich inicjatyw są rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, które pomagają w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Dzięki tym rekolekcjom uczestnicy mogą pogłębić swoją refleksję nad relacjami z osobami najbliższymi oraz nad sytuacjami, które przyczyniły się do ich różnych zranień duchowych. Rekolekcje te mają na celu uleczenie starych ran i przyczynienie się do modlitwy uzdrowienia.

Angażujemy się również w działalność ewangelizacyjną, m.in. poprzez organizowanie kursów oraz wspieranie wspólnot chrześcijańskich. Fundacja wspiera również Dzieło Nowej Ewangelizacji prowadzone przez Wspólnotę Zacheusz, która pomaga w rozwoju duchowym i głębszym poznaniu Boga.

Fundacja Talitha Kum nie tylko działa na rzecz pomocy potrzebującym, ale również pomaga bezpośrednio osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej związanej z chorobą. Wspierając finansowo inne fundacje, dzieła i osoby potrzebujące, Fundacja Talitha Kum realizuje swoją szlachetną misję, mając na celu pomoc innym w trudnej, ale szlachetnej drodze.

Działania Fundacji Talitha Kum opiera się na nauce o miłości Jezusa i wierze w to, że ta miłość może przynieść uzdrowienie i pocieszenie. Zdaniem Fundacji, miłość Jezusa jest największym darem, jaki możemy otrzymać i powinniśmy dzielić się nią z innymi.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Świdnica

Rekolekcje

2023-05-09-11-27

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *