Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Strzelin

Fundacja Talitha Kum, działająca z wielką pasją i zaangażowaniem, od wielu lat koncentruje swoje działania na pomocy cierpiącym. Niewątpliwie, kluczowym punktem w działalności tej organizacji jest prowadzenie domu ulgi w cierpieniu, gdzie osoby potrzebujące mogą otrzymać nie tylko pomoc cielesną, ale przede wszystkim duchową. Ten dom, stworzony z miłości i troski, jest wspaniałym miejscem pełnym wsparcia i zrozumienia.

Jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez Fundację Talitha Kum są rekolekcje, w szczególności rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą one uczestników do pogłębionej refleksji nad swoim życiem, relacjami z najbliższymi, a także nad samym sobą. Rekolekcje te są odpowiedzią na potrzebę uleczenia starych ran i zranień duchowych. To niezwykle ważne, bowiem nie wystarczy odkryć traumę odpowiadającą za nasze zachowania. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, dzięki modlitwie uzdrowienia, dają możliwość doświadczenia uzdrawiającej mocy Jezusa.

Fundacja Talitha Kum angażuje się również w działalność ewangelizacyjną, organizując rekolekcje katolickie, kursy, wspierając wspólnoty chrześcijańskie oraz działalność wydawniczą. Z ogromnym zaangażowaniem wspiera Dzieło Nowej Ewangelizacji, realizowane przez Wspólnotę Zacheusz. Dzięki prowadzonym kursom, pomagają one w rozwoju duchowym i głębszym poznaniu Boga.

Wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez odpowiednich mechanizmów finansowych. Dlatego Fundacja Talitha Kum koncentruje swoje siły na tworzeniu skutecznych modeli finansowania. Dzięki nim możliwe jest również wspieranie finansowo innych fundacji, dzieł i osób potrzebujących.

Fundacja Talitha Kum to miejsce, które nie tylko pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, szczególnie związanej z doświadczeniem choroby, ale przede wszystkim jest miejscem, które kieruje nas na trudną, ale szlachetną drogę do uzdrowienia wewnętrznego i pełniejszego życia.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Strzelin

Rekolekcje >>

2023-06-03-14-15

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *