Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Stronie Śląskie

Fundacja Talitha Kum, z siedzibą w sercu naszego kraju, to prawdziwe światło w tunelu dla tych, którzy doświadczają zarówno cielesnego, jak i duchowego cierpienia. Swoją działalność opiera na wartościach chrześcijańskich, skupiając się na oferowaniu ulgi w cierpieniu, zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i duchowej.

Fundacja Talitha Kum od wielu lat angażuje się w różne formy działalności ewangelizacyjnej, w tym poprzez organizację i współorganizację inicjatyw takich jak rekolekcje katolickie, kursy, wspieranie wspólnot chrześcijańskich, a także publikacje. Wśród tych różnorodnych działań szczególnie warto podkreślić rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Są to wyjątkowe spotkania, które pomagają uczestnikom otworzyć się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Podczas tych rekolekcji, uczestnicy mają okazję do głębokiej refleksji nad relacjami z najbliższymi, samymi sobą, a także nad sytuacjami, które mogły przyczynić się do ich różnych zranień duchowych.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego nie są tylko o odkrywaniu traumatycznych doświadczeń z przeszłości. Więcej, oferują one możliwość uleczenia starych ran przez uzdrawiającą moc Jezusa. Jest to prawdziwa modlitwa uzdrowienia, proces, który przynosi uczestnikom prawdziwe uzdrowienie i daje siłę do zmieniania swojego życia.

Ponadto, Fundacja Talitha Kum podkreśla swoje zaangażowanie w pomaganie osobom w trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza tym, którzy doświadczają cierpienia związanego z chorobą. W tym celu, Fundacja stara się stworzyć skuteczne mechanizmy finansowe.

Fundacja Talitha Kum wspiera także Dzieło Nowej Ewangelizacji, realizowane przez Wspólnotę Zacheusz. Wspólnota ta prowadzi kursy w duchu Nowej Ewangelizacji, pomagając w rozwoju duchowym i głębszym poznaniu Boga.

Wszystkie te działania, zarówno te bezpośrednie, jak i te wspierające inne fundacje, dzieła i osoby potrzebujące, są częścią misji fundacji Talitha Kum. Pragnie ona poprzez swoje zaangażowanie i stworzony model finansowania wspierać wszystkich na trudnej, ale szlachetnej drodze do uzdrowienia ciała i ducha.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Stronie Śląskie

Spotkania >>

2023-06-28-14-10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *