Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Środa Śląska

Fundacja Talitha Kum to instytucja, której głównym celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zarówno fizycznej, jak i duchowej. Działania fundacji skupiają się na organizowaniu różnorodnych inicjatyw, w tym rekolekcji, kursów i wsparciu dla wspólnot chrześcijańskich.

Jedną z ważnych inicjatyw organizowanych przez fundację są rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Te rekolekcje stanowią okazję do otwarcia się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Poprzez pogłębioną refleksję nad relacjami z najbliższymi osobami, samym sobą oraz sytuacjami, które mogły przyczynić się do naszych duchowych zranień, rekolekcje te prowadzą do uzdrowienia i odnalezienia wewnętrznej harmonii. Modlitwa uzdrowienia jest nieodłącznym elementem tych rekolekcji, ponieważ skierowana jest do Jezusa, który ma moc uzdrawiać.

Fundacja Talitha Kum nie tylko organizuje rekolekcje, ale także angażuje się w działalność ewangelizacyjną, mającą na celu szerzenie Dobrej Nowiny. Współorganizuje różnego rodzaju inicjatywy ewangelizacyjne, takie jak kursy czy wydawnictwa. W ten sposób fundacja przyczynia się do rozwoju duchowego osób, które poszukują większego poznania Boga.

Jednak działalność fundacji nie ogranicza się tylko do organizacji rekolekcji i działań ewangelizacyjnych. Fundacja Talitha Kum również bezpośrednio pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza dotkniętym chorobą. Działając w duchu chrześcijańskiej miłości i miłosierdzia, fundacja udziela wsparcia finansowego osobom, które tego najbardziej potrzebują.

Fundacja Talitha Kum jest również zaangażowana w wspieranie Dzieła Nowej Ewangelizacji prowadzonego przez Wspólnotę Zacheusz. Poprzez finansowe wsparcie tego dzieła, fundacja wspiera rozwój duchowy i pogłębione poznawanie Boga.

Dzięki stworzonemu modelowi finansowania, fundacja Talitha Kum jest w stanie kontynuować swoje szlachetne dzieło pomagania potrzebującym. Działania fundacji ukierunkowane są na tworzenie domu ulgi w cierpieniu, gdzie każdy cierpiący człowiek może otrzymać pomoc zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i duchowej. Fundacja Talitha Kum jest przykładem instytucji, która łączy w sobie działania charytatywne, rekolekcyjne i ewangelizacyjne, mające na celu przyniesienie wsparcia i uzdrowienia wielu osobom.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Środa Śląska

Spotkania >>

2023-06-13-12-57

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *