Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Sobótka

Fundacja Talitha Kum to organizacja, która od lat angażuje się w organizowanie rekolekcji katolickich i inicjatyw ewangelizacyjnych. Jednym z głównych obszarów jej działalności są rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Mają na celu pomoc w otwarciu się na łaskę uzdrowienia duchowego.

Podczas tych rekolekcji skupiamy się na pogłębionej refleksji nad naszymi relacjami z bliskimi osobami, samym sobą oraz sytuacjami, które mogły przyczynić się do naszych duchowych zranień. Rozpoznając traumy i rany, które wpływają na nasze obecne zachowanie, dążymy do uzdrowienia starych ran. W modlitwie uzdrowienia odkrywamy moc Jezusa, która ofiaruje nam uzdrowienie i odnowę.

Fundacja Talitha Kum ma również inne cele, m.in. prowadzenie domu ulgi w cierpieniu, gdzie osoby doświadczające cierpienia mogą otrzymać pomoc zarówno fizyczną, jak i duchową. Działania fundacji koncentrują się na tworzeniu mechanizmów finansowych, które umożliwią realizację tych celów.

W ramach swojej działalności fundacja angażuje się również w inicjatywy ewangelizacyjne, takie jak organizowanie kursów czy wspomaganie wspólnot chrześcijańskich. Wspieramy Dzieło Nowej Ewangelizacji prowadzone przez Wspólnotę Zacheusz, która oferuje kursy mające na celu rozwój duchowy i głębsze poznanie Boga.

Ponadto, fundacja udziela bezpośredniej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza związaną z doświadczeniem choroby. Dzięki stworzonemu modelowi finansowania fundacja wspiera szlachetne cele, wspierając innych potrzebujących.

Działalność Fundacji Talitha Kum jest wyrazem troski o człowieka w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym. Poprzez organizowane rekolekcje, modlitwę uzdrowienia i wsparcie materialne, fundacja wpływa na wzrost duchowy i osobiste uzdrowienie wielu ludzi. Jest to cenny wkład w rozwój i umacnianie wiary katolickiej oraz szerzenie wartości ewangelicznych w społeczeństwie.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Sobótka

Spotkania >>

2023-06-19-10-23

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *