Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Przemków

Fundacja Taliha Kum, od lat swojego istnienia, skupia się na prowadzeniu domu ulgi w cierpieniu. Nasza działalność skierowana jest ku osobom doświadczającym zarówno cierpienia cielesnego, jak i duchowego. To miejsce, gdzie ludzie mogą otrzymać wsparcie, zrozumienie i pomoc w walce z przeciwnościami losu. Zajmujemy się również bezpośrednim wsparciem dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, często związanej z doświadczeniem choroby.

Wśród naszych działań szczególne miejsce zajmują rekolekcje, w tym specjalne rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Pomagają one uczestnikom otworzyć się na łaskę uzdrowienia, skłaniają do refleksji nad relacjami z najbliższymi, a także nad samym sobą i sytuacjami, które mogły przyczynić się do różnych zranień duchowych. Rekolekcje te to nie tylko odkrywanie traum, ale przede wszystkim uzdrawianie starych ran. Uzdrawiającą moc tych spotkań daje sam Jezus.

Nasza fundacja zajmuje się również prowadzeniem i wspieraniem różnych inicjatyw ewangelizacyjnych. Organizujemy rekolekcje katolickie, kursy, wspieramy wspólnoty chrześcijańskie oraz wydajemy publikacje religijne. Modlitwa uzdrowienia jest ważnym elementem tych działań, pomagającym w osiągnięciu pełni uzdrowienia.

Działalność Fundacji Taliha Kum nie ogranicza się jednak tylko do naszego kraju. Wspieramy Dzieło Nowej Ewangelizacji, realizowane przez Wspólnotę Zacheusz. To oni prowadzą kursy w duchu Nowej Ewangelizacji, pomagając wielu ludziom w rozwoju duchowym i głębszym poznaniu Boga. Dodatkowo, poprzez stworzony przez nas model finansowania, wspieramy inne fundacje, dzieła i osoby potrzebujące. Nasza misja to pomoc w trudnej, ale szlachetnej drodze do uzdrowienia i pełni życia.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Przemków

Spotkania >>

2023-06-26-12-10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *