Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Polkowice

Fundacja Talitha Kum to organizacja, której głównym celem jest prowadzenie domu ulgi w cierpieniu oraz pomoc cielesna i duchowa potrzebującym. Jednym z ważnych działań fundacji są rekolekcje, które odgrywają istotną rolę w procesie uzdrowienia wewnętrznego.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, organizowane przez fundację Talitha Kum, mają za zadanie otworzyć uczestników na łaskę uzdrowienia ich wewnętrznych ran. Podczas tych rekolekcji skupia się na refleksji nad relacjami z bliskimi, samym sobą oraz nad sytuacjami, które mogły przyczynić się do duchowych zranień. Nie wystarczy jedynie zidentyfikować traumę, która wpływa na nasze zachowanie, licząc na to, że inni ludzie zmienią swoje postępowanie. Konieczne jest uzdrowienie tych starych ran. W trakcie rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego oferowana jest uzdrawiająca moc Jezusa, która pomaga w tym procesie.

Fundacja angażuje się również w organizację inicjatyw ewangelizacyjnych, takich jak rekolekcje katolickie, kursy oraz wspieranie wspólnot chrześcijańskich i wydawnictw. Wspierając Dzieło Nowej Ewangelizacji realizowane przez Wspólnotę Zacheusz, fundacja wspomaga rozwój duchowy i pogłębianie relacji z Bogiem poprzez prowadzenie kursów.

Ponadto, fundacja pomaga również bezpośrednio osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, szczególnie tym, którzy doświadczają choroby. Wspiera także inne fundacje, dzieła i potrzebujące osoby poprzez stworzony model finansowania, mając na celu służyć w trudnej, ale szlachetnej drodze.

Działalność fundacji Talitha Kum stanowi ważny wkład w obszar rekolekcji oraz propagowanie uzdrowienia wewnętrznego. Organizacja wspiera również inicjatywy ewangelizacyjne i pomaga potrzebującym. Poprzez te działania fundacja przyczynia się do szerzenia wartości katolickich i duchowego rozwoju jednostek, tworząc przestrzeń do znalezienia ulgi w cierpieniu oraz odnalezienia bliskości z Bogiem i innymi ludźmi.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Polkowice

Rekolekcje >>

2023-05-15-10-04

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *