Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Piława Górna

Założona z głębokim zrozumieniem dla ludzkiego cierpienia, Fundacja Talitha Kum jest domem, gdzie osoby doświadczające trudności mogą otrzymać wsparcie zarówno na płaszczyźnie duchowej, jak i materialnej. Jej priorytetem jest zapewnienie ulgi tym, którzy borykają się ze skutkami choroby i biedy.

Fundacja Talitha Kum, poza bezpośrednią pomocą finansową, angażuje się również w działalność ewangelizacyjną. Organizowane są tutaj różne inicjatywy, takie jak kursy, wydawnictwa, ale przede wszystkim – rekolekcje. Są to spotkania o specyficznym charakterze, które dają możliwość głębszego spotkania z samym sobą i z Bogiem.

Szczególnie wyjątkowe są rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. To czas, kiedy uczestnicy mogą skupić się na relacjach z bliskimi, przemyśleć sytuacje, które mogły przyczynić się do ich duchowych ran. To czas, kiedy modlitwa uzdrowienia pomaga otworzyć się na łaskę uzdrowienia, doświadczyć mocy Jezusa i zrozumieć, że odkrycie traumy to pierwszy krok do jej uleczenia.

W działalność fundacji wpleciona jest także współpraca z Wspólnotą Zacheusz, realizującą Dzieło Nowej Ewangelizacji. Ta wspólnota prowadzi kursy, które pomagają uczestnikom rozwijać się duchowo i poznawać Boga na głębszym poziomie.

Fundacja Talitha Kum to nie tylko instytucja pomagająca osobom w trudnej sytuacji. To miejsce, gdzie każdy może doświadczyć przemiany i uzdrowienia, gdzie wsparcie duchowe łączy się z praktyczną pomocą. Dzięki swojemu modelowi finansowania, Fundacja Talitha Kum stanowi trwałe wsparcie na trudnej, ale szlachetnej drodze do dobrobytu i pokoju ducha.

Fundacja Talitha Kum nie zapomina również o innych organizacjach i osobach potrzebujących. Przy wykorzystaniu skonstruowanego modelu finansowania, udziela wsparcia finansowego innym fundacjom i projektom, które dążą do podobnych celów.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Piława Górna

2023-06-22-12-10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *