Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Pieszyce

Fundacja Talitha Kum, z wieloletnią tradycją i niewzruszonym duchem misyjnym, uznaje za swoje naczelnego zadanie wspieranie potrzebujących. Zarówno na płaszczyźnie duchowej, jak i materialnej. Serce jej misji bije silnie w domu ulgi w cierpieniu – miejscu, gdzie każda cierpiąca osoba może znaleźć zarówno troskliwą pomoc cielesną, jak i nieocenione wsparcie duchowe. To tu, poprzez organizowane rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, fundacja Talitha Kum stawia na głębokie zrozumienie własnej duchowości, a co za tym idzie, leczenie tych ran, które mogły dotknąć nasze serca.

Rekolekcje, stanowiące kluczowy element działalności fundacji, koncentrują się na skierowaniu uczestników ku łasce uzdrowienia wewnętrznego. Zrozumienie relacji z najbliższymi, z samym sobą, oraz analiza sytuacji, które mogły przyczynić się do naszych duchowych zranień, otwiera drogę do głębokiej transformacji. Kluczem jest tutaj modlitwa uzdrowienia, która stanowi łącznik z uzdrawiającą mocą Jezusa. Właśnie to pozwala nam uzdrowić stare rany i odkryć nową ścieżkę w życiu.

Fundacja Talitha Kum, nie ogranicza się jednak do działalności na rzecz pojedynczych osób. Z zaangażowaniem prowadzi szeroko zakrojone działania ewangelizacyjne, organizując rekolekcje katolickie, kursy i wspierając wspólnoty chrześcijańskie. W trosce o duchowy rozwój społeczności, fundacja stara się tworzyć mechanizmy finansowe umożliwiające realizację tych celów. Jej działania przekładają się też na bezpośrednie wsparcie osób w trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza tych, którzy doświadczają choroby.

Współpraca fundacji Talitha Kum z Wspólnotą Zacheusz jest jednym z najbardziej owocnych aspektów jej działalności. Wspólnota, realizując Dzieło Nowej Ewangelizacji, pomaga wielu ludziom w rozwoju duchowym i głębszym poznaniu Boga. Fundacja Talitha Kum, dzięki stworzonemu modelowi finansowania, wspiera te szlachetne cele. Jednocześnie podkreślając swoją nieustępliwą misję – pomagać tym, którzy tego potrzebują.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Pieszyce

Spotkania >>

2023-06-16-13-39

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *