Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Piechowice

Fundacja Taliha Kum, z siedzibą w Polsce, jest niezwykłą organizacją o głęboko ukorzenionych wartościach katolickich, której celem jest nie tylko dostarczanie pomocy materialnej potrzebującym, ale także duchowej ulgi dla tych, którzy borykają się z trudnościami. W ramach swojej działalności, fundacja organizuje rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, które stanowią niezwykle istotny element jej działalności.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego kierujemy do tych, którzy poszukują głębszego zrozumienia siebie i swoich relacji z innymi. Podczas tych sesji, uczestników zachęca się do refleksji nad relacjami z najbliższymi, a także nad sytuacjami, które mogły przyczynić się do różnych zranień duchowych. Kluczowe jest, że nie wystarczy jedynie zidentyfikować traumę, ale istotne jest jej uleczenie. Właśnie tu z pomocą przychodzi modlitwa uzdrowienia, będąca istotnym elementem tych rekolekcji.

Fundacja Taliha Kum, realizując swoją misję, stara się również zapewnić pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza tym, którzy zmagają się z doświadczeniem choroby. W swojej pracy, fundacja korzysta z różnych mechanizmów finansowych, aby móc nieustannie dostarczać niezbędną pomoc.

Nie ograniczając się jedynie do działań lokalnych, fundacja angażuje się również w szeroko zakrojoną działalność ewangelizacyjną. Poprzez organizowanie i współorganizowanie różnych inicjatyw, takich jak rekolekcje katolickie, kursy, wspomaganie wspólnot chrześcijańskich, a także poprzez wydawnictwa, fundacja Taliha Kum aktywnie przyczynia się do Dzieła Nowej Ewangelizacji, realizowanego przez Wspólnotę Zacheusz.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Piechowice

Spotkania >>

2023-06-26-12-06

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *