Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Oleśnica

Fundacja Talitha Kum jest organizacją, która od lat angażuje się w organizację rekolekcji katolickich, szczególnie skupiających się na temacie uzdrowienia wewnętrznego. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, jakie oferuje fundacja, mają na celu pomóc uczestnikom otworzyć się na łaskę uzdrowienia ich duchowych ran.

Podczas tych rekolekcji uczestnicy mają możliwość pogłębionej refleksji nad swoimi relacjami z najbliższymi osobami oraz z samymi sobą. Analizują również sytuacje, które przyczyniły się do ich duchowych zranień i mających wpływ na ich obecną kondycję. W trakcie rekolekcji nie tylko odkrywają traumy, które są przyczyną ich zachowań, ale także doświadczają modlitwy uzdrowienia, która oferuje uzdrawiającą moc Jezusa.

Głównym celem działalności fundacji Talitha Kum jest prowadzenie domu ulgi w cierpieniu, w którym osoby doświadczające trudności zarówno cielesne, jak i duchowe, mogą znaleźć pomoc. Fundacja skupia swoje działania na stworzeniu tego miejsca, które będzie miejscem wsparcia i uzdrowienia dla potrzebujących.

Jednak działalność fundacji to nie tylko organizacja rekolekcji. Fundacja Talitha Kum angażuje się również w działalność ewangelizacyjną poprzez organizowanie różnych inicjatyw, takich jak kursy czy wydawnictwa, które mają na celu szerzenie wartości chrześcijańskich. Ponadto, fundacja pomaga bezpośrednio osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, szczególnie tym, które zmagały się z chorobą.

Fundacja Talitha Kum wspiera również Dzieło Nowej Ewangelizacji, realizowane przez Wspólnotę Zacheusz. Ta wspólnota prowadzi kursy, które pomagają w rozwoju duchowym i głębszym poznaniu Boga. Fundacja wspiera również finansowo inne fundacje, dzieła i osoby potrzebujące. Stanowi to ważny element ich modelu finansowania.

Działalność fundacji Talitha Kum jest pięknym przykładem zaangażowania w pomoc drugiemu człowiekowi, zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i duchowej. Poprzez organizację rekolekcji i inne inicjatywy, fundacja tworzy przestrzeń, w której ludzie mogą odnaleźć uzdrowienie i wsparcie.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Oleśnica

Rekolekcje >>

2023-05-12-09-58

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *