Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Oława

Fundacja Talitha Kum to organizacja skupiająca się na organizowaniu rekolekcji katolickich oraz rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego. Jej głównym celem jest stworzenie domu ulgi w cierpieniu, który zapewni pomoc zarówno na poziomie fizycznym, jak i duchowym.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego organizowane przez fundację są doskonałą okazją do otwarcia się na łaskę uzdrowienia. Poprzez pogłębioną refleksję nad naszymi relacjami z najbliższymi osobami, samym sobą oraz sytuacjami, które mogły przyczynić się do naszych duchowych zranień, te rekolekcje mają na celu ułatwienie procesu uzdrowienia. Odkrywanie traumy, która kryje się za naszymi zachowaniami, nie wystarcza. Potrzebujemy uzdrowienia starych ran. Właśnie w tym kontekście modlitwa uzdrowienia staje się niezwykle istotna, ponieważ stanowi połączenie z uzdrawiającą mocą Jezusa.

Fundacja Talitha Kum angażuje się również w szeroką działalność ewangelizacyjną. Oprócz organizacji rekolekcji, kursów i wspomagania wspólnot chrześcijańskich, fundacja również angażuje się w współpracę z wydawnictwami katolickimi. W ten sposób fundacja wspiera Dzieło Nowej Ewangelizacji, prowadzone przez Wspólnotę Zacheusz. Wspomaga finansowo inne fundacje, dzieła i osoby potrzebujące, co stanowi ważny element ich misji.

Niezwykle ważnym obszarem działań fundacji Talitha Kum jest również pomoc bezpośrednia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza związanej z chorobą. Fundacja podejmuje konkretne działania, aby zapewnić nie tylko wsparcie duchowe, ale również materialne tym, którzy tego potrzebują.Fundacja tworzy również mechanizmy finansowe, które umożliwiają realizację jej głównego celu. Dzięki temu modelowi finansowania fundacja może wspierać różnorodne inicjatywy ewangelizacyjne, rekolekcje i wiele innych działań, które mają na celu szerzenie wiary i przynoszenie ulgi cierpiącym.

Fundacja jest przykładem organizacji, która poprzez różnorodne inicjatywy stara się spełniać swoją misję. Jej zaangażowanie w organizację rekolekcji katolickich i rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego, modlitwę uzdrowienia oraz szerzenie wartości chrześcijańskich jest niezwykle ważne dla rozwoju duchowego wielu osób.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Oława

Rekolekcje >>
2023-05-12-10-06

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *