Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Nowogrodziec

undacja Talitha Kum, z niezachwianą troską o dobro potrzebujących, jest solidnym filarem wsparcia dla osób zmagających się z trudnościami finansowymi, a w szczególności dla tych, których dotknęła ciężka choroba. Niezwykła szerokość działania fundacji objawia się poprzez różnorodne formy wsparcia – od materialnego po duchowe. Stworzyli oni miejsce nazwane domem ulgi w cierpieniu, gdzie pomoc jest świadczona na wielu płaszczyznach, oferując każdemu ciepło, zrozumienie i wsparcie.

Aby osiągnąć swoje ambitne cele, Fundacja Talitha Kum nieustannie dąży do rozbudowy mechanizmów finansowych. Zaangażowana jest w szereg działalności ewangelizacyjnych, takich jak organizowanie rekolekcji, kursów, wspieranie wspólnot chrześcijańskich czy tworzenie publikacji.

Niezwykle ważnym elementem działania Fundacji Talitha Kum są rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Te rekolekcje katolickie umożliwiają uczestnikom doświadczenie głębokiej refleksji nad swoimi relacjami, osobistymi doświadczeniami i zranieniami duchowymi. Proces ten prowadzi do modlitwy uzdrowienia i otwiera drogę do odkrycia uzdrawiającej mocy Jezusa.

Fundacja Talitha Kum aktywnie wspiera również Dzieło Nowej Ewangelizacji, realizowane przez Wspólnotę Zacheusz. W ramach tej wspólnoty prowadzone są kursy, które pomagają w duchowym rozwoju i pogłębianiu wiedzy o Bogu.

Fundacja nie zapomina również o pomocy innym fundacjom, inicjatywom i ludziom w potrzebie. Poprzez opracowany model finansowania, Fundacja Talitha Kum jest w stanie udzielić wsparcia na trudnej, ale szlachetnej drodze do pomocy innym.

Końcowy element misji fundacji to prowadzenie rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego. W ramach tych rekolekcji uczestnicy mają szansę na głębokie doświadczenie modlitwy uzdrowienia i odkrycie mocy Jezusa w procesie uzdrawiania swojego życia. Jest to droga, która umożliwia nie tylko odkrycie przyczyn cierpień, ale także kroków ku uzdrowieniu. Fundacja Talitha Kum oferuje przestrzeń, w której każdy może doświadczyć tej transformatywnej mocy.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Nowogrodziec

Spotkania >>

2023-07-25-16-45

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *