Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Milicz

Fundacja Talitha Kum jest niezwykłą organizacją, której celem jest pomoc potrzebującym poprzez organizację rekolekcji i inne inicjatywy ewangelizacyjne. Jednym z głównych przedsięwzięć fundacji są rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, które dają możliwość otwarcia się na łaskę uzdrowienia duchowego.

Rekolekcje te zapewniają głęboką refleksję nad naszymi relacjami z najbliższymi oraz nad samym sobą. Pomagają nam spojrzeć na sytuacje, które mogły przyczynić się do naszych duchowych zranień, wpływając na nasze obecne życie. W trakcie tych rekolekcji nie tylko odkrywamy traumy, które leżą u podstaw naszych zachowań, ale również doznajemy modlitwy uzdrowienia, która oferuje moc uzdrawiającą Jezusa.

Fundacja Talitha Kum ma także za zadanie prowadzenie domu ulgi w cierpieniu, gdzie cierpiący mogą znaleźć pomoc zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i duchowej. Ich głównym celem jest stworzenie miejsca, gdzie każdy potrzebujący może otrzymać wsparcie i pocieszenie.

W ramach swojej działalności fundacja angażuje się również w różnorodne inicjatywy ewangelizacyjne. Organizuje rekolekcje katolickie, kursy oraz wspomaga wspólnoty chrześcijańskie. Ponadto, fundacja wspiera Dzieło Nowej Ewangelizacji prowadzone przez Wspólnotę Zacheusz. Ich kursy w duchu Nowej Ewangelizacji pomagają ludziom w rozwoju duchowym i lepszym poznaniu Boga.

Fundacja Talitha Kum nie tylko organizuje rekolekcje i wspiera działalność ewangelizacyjną. Bezpośrednio pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza tym związanym z doświadczeniem choroby. Dzięki swojemu modelowi finansowania fundacja może wspierać te osoby i inne organizacje, które potrzebują wsparcia.

Działalność Fundacji Talitha Kum jest niezwykle ważna dla tych, którzy potrzebują duchowego uzdrowienia i pomocy w trudnych chwilach. Ich rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego oraz zaangażowanie w szerzenie Ewangelii są wyrazem ich oddania dla drugiego człowieka. Dzięki ich działaniom wiele osób może odnaleźć spokój, pocieszenie i nadzieję na lepsze jutro.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Milicz

Spotkania >>

2023-06-05-11-09

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *