Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Lubin

Fundacja Talitha Kum jest organizacją katolicką. Jej celem jest pomaganie ludziom w cierpieniu poprzez zapewnienie im pomocy zarówno cielesnej, jak i duchowej. Jednym z działań, jakie Fundacja podejmuje, są rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą do refleksji nad swoim życiem, relacjami z innymi i uzdrawianiem duchowym.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego pozwalają na otwarcie się na łaskę uzdrowienia duchowego i pogłębienie relacji z Bogiem. Dzięki modlitwie uzdrowienia i refleksji nad własnymi doświadczeniami, uczestnicy mogą dostrzec zranienia, które są przyczyną ich obecnego stanu emocjonalnego i zacząć działać w kierunku ich uzdrowienia.

Podczas rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego modlimy się do Maryi, szukając Jej wsparcia i pocieszenia. Dlatego też Maryja jest jedną z najważniejszych postaci w trakcie takich spotkań i wiele osób odczuwa Jej obecność jako uzdrawiającą i pocieszającą.

Fundacja Talitha Kum nie tylko organizuje rekolekcje katolickie. Angażuje się również w działalność ewangelizacyjną poprzez organizowanie różnych inicjatyw oraz wspomaganie wspólnot chrześcijańskich. Fundacja wspiera także osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, szczególnie związanej z chorobą.

Wspierając Dzieło Nowej Ewangelizacji, Fundacja Talitha Kum pomaga ludziom w rozwoju duchowym i poznaniu Boga. Poprzez swoje działania Fundacja stara się pomóc w stworzeniu lepszego świata, gdzie każdy człowiek jest traktowany z szacunkiem i godnością. W ten sposób Fundacja przyczynia się do wzrostu zrozumienia i miłości między ludźmi. Jest to niezwykle ważne dla dobra nas wszystkich.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Lubin

O fundacji >>

2023-05-06-11-45

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *