Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Lubawka

Fundacja Talitha Kum to zasłużona organizacja, która od wielu lat umożliwia odnajdywanie i uzdrawianie duszy poprzez organizację rekolekcji. W swojej pracy podkreśla szczególne znaczenie “rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego”, które są istotnym narzędziem pomocnym w odkrywaniu i leczeniu starych ran duchowych.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego pomagają uczestnikom w otwarciu się na łaskę uzdrowienia, poprzez pogłębioną refleksję nad relacjami z osobami najbliższymi i z samym sobą. Przez modlitwę uzdrowienia i refleksję nad sytuacjami, które mogły przyczynić się do naszych różnych zranień duchowych, fundacja oferuje uczestnikom rekolekcji możliwość doświadczenia uzdrawiającej mocy Jezusa.

Jednocześnie, działalność fundacji Talitha Kum nie ogranicza się jedynie do organizowania rekolekcji katolickich. Istotnym elementem ich misji jest prowadzenie “domu ulgi w cierpieniu”, miejsca gdzie cierpiący mogą otrzymać pomoc zarówno cielesną jak i duchową. Fundacja stara się stworzyć mechanizmy finansowe, które pozwolą na realizację tego celu głównego.

Fundacja Talitha Kum angażuje się również w działalność ewangelizacyjną, poprzez organizowanie i współorganizowanie różnego rodzaju inicjatyw takich jak rekolekcje, kursy, wspomaganie wspólnot chrześcijańskich i wydawnictwa. Co więcej, wspiera Dzieło Nowej Ewangelizacji realizowane przez Wspólnotę Zacheusz, która prowadzi kursy pomagające w rozwoju duchowym i głębszym poznaniu Boga.

Fundacja Talitha Kum jest także znana ze swojej bezpośredniej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, szczególnie związanej z doświadczeniem choroby. Mianowicie poprzez stworzony model finansowania, fundacja wspiera nie tylko te osoby, ale również inne fundacje i dzieła, które stoją na trudnej, ale szlachetnej drodze do pomocy innym.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Lubawka

Spotkania >>

2023-06-27-14-55

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *