Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Lubań

Fundacja Talitha Kum jest organizacją, która od lat działa na rzecz ulgi w cierpieniu i duchowego uzdrowienia. Jej działania skupiają się na organizowaniu rekolekcji, w tym rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego i rekolekcji katolickich, które mają na celu otwarcie się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego oferowane przez fundację mają głęboki wpływ na uczestników. Przywołują do refleksji nad relacjami z bliskimi, samym sobą oraz sytuacjami, które mogły przyczynić się do duchowych zranień. To nie tylko odkrywanie traumy, ale także proces leczenia starych ran. Rekolekcje te stanowią łącznik, który ofiaruje uzdrawiającą moc Jezusa.

Jednak działalność fundacji Talitha Kum nie ogranicza się tylko do organizowania rekolekcji. Jej głównym celem jest prowadzenie domu ulgi w cierpieniu, gdzie osoby potrzebujące mogą otrzymać pomoc zarówno fizyczną, jak i duchową. Fundacja angażuje się również w działalność ewangelizacyjną, współorganizując różnorodne inicjatywy takie jak kursy, wspomaganie wspólnot chrześcijańskich oraz wydawnictwa.

Działalność fundacji Talitha Kum obejmuje także bezpośrednią pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza tym związanym z doświadczeniem choroby. Fundacja wspiera również Dzieło Nowej Ewangelizacji realizowane przez Wspólnotę Zacheusz, która prowadzi kursy mające na celu rozwój duchowy i pogłębione poznanie Boga.

Fundacja Talitha Kum nie tylko angażuje się w organizowanie rekolekcji i działania charytatywne. Co więcej, wspiera finansowo inne fundacje, dzieła i osoby potrzebujące. Poprzez swój model finansowania stara się wspierać tych, którzy podjęli trudną, ale szlachetną drogę pomocy innym.

Dzięki inicjatywom takim jak rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, Fundacja Talitha Kum wnosi istotny wkład w rozwój duchowy i dobrobyt emocjonalny wielu osób. Jej działania są cennym wsparciem dla tych, którzy pragną odnaleźć uzdrowienie i pogłębić swoją więź z Bogiem.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Lubań

Spotkania >>

2023-05-18-10-34

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *