Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Leśna

Fundacja Talitha Kum, renomowana ze swej niezmierzonej troski o dobro bliźniego, od wielu lat stanowi bezcenny filar wsparcia dla osób borykających się z trudnościami finansowymi, zwłaszcza tych, które przeszły przez mroczny tunel choroby. Nie ogranicza się jednak tylko do pomocy materialnej. Stworzyła dom ulgi w cierpieniu, miejsce, gdzie pomoc, zarówno duchowa, jak i cielesna, jest zawsze na wyciągnięcie ręki.

Fundacja Talitha Kum aktywnie poszukuje różnych form finansowania, aby móc kontynuować swoją szlachetną misję. W jej ramach odnaleźć można szeroki wachlarz inicjatyw ewangelizacyjnych, wśród których fundacja wspiera różne projekty – od rekolekcji, przez kursy, aż po wydawnictwa i wspomaganie wspólnot chrześcijańskich.

Fundacja Talitha Kum jest aktywnie zaangażowana w Dzieło Nowej Ewangelizacji, prowadzone przez Wspólnotę Zacheusz. Ta wspólnota oferuje kursy zainspirowane duchem Nowej Ewangelizacji, służące rozwojowi duchowemu i głębszemu poznaniu Boga.

Nie zapominając o swojej misji, Fundacja Talitha Kum aktywnie wspiera inne fundacje, dzieła i osoby potrzebujące. Dzięki opracowanemu modelowi finansowania, fundacja jest w stanie pomóc tym organizacjom i osobom na ich trudnej, ale szlachetnej drodze.

Działalność Fundacji Talitha Kum kończy się jednak nie tylko na organizowaniu rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego. Fundacja dba także o to, aby uczestnicy tych rekolekcji otrzymali odpowiednie wsparcie społeczności, oferując atmosferę pełną empatii i życzliwości. Tutaj uczestnicy nie tylko doświadczają głębokiej modlitwy uzdrowienia, ale także znajdują wsparcie i zrozumienie wśród osób przechodzących przez podobne trudności. Jest to otoczenie, które sprzyja zarówno indywidualnemu procesowi uzdrowienia, jak i budowaniu trwałych, autentycznych relacji. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, prowadzone przez Fundację Talitha Kum, to nie tylko wędrówka w głąb siebie, ale również droga do serca wspólnoty, która dzieli to samo pragnienie uzdrowienia i pełni życia.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Leśna

Spotkania >>

2023-07-21-21-04

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *