Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Legnica

Fundacja Talitha Kum jest organizacją, której głównym celem jest pomoc ludziom w trudnych sytuacjach. Jednym z działań fundacji są rekolekcje, które organizuje w celu pomocy wewnętrznej. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, samym sobą i sytuacjami, które mogą przyczynić się do naszych różnych zranień duchowych. Rekolekcje te pomagają w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego oraz modlitwę uzdrowienia, która może przynieść ulgę w cierpieniu i pomóc w uleczeniu starych ran.

Fundacja Talitha Kum nie tylko organizuje rekolekcje, ale również angażuje się w działalność ewangelizacyjną. Wspomaga wspólnoty chrześcijańskie oraz organizuje różnego rodzaju inicjatywy ewangelizacyjne, takie jak kursy czy wydawnictwa. Fundacja również pomaga bezpośrednio osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, szczególnie związaną z chorobą.

Fundacja Talitha Kum wspiera Dzieło Nowej Ewangelizacji, realizowane przez Wspólnotę Zacheusz. Wspólnota ta prowadzi kursy w duchu Nowej Ewangelizacji, pomagając w rozwoju duchowym i głębszym poznaniu Boga. Fundacja również pomaga innym fundacjom, dziełom i osobom potrzebującym, poprzez stworzony przez nią model finansowania.

Działalność Fundacji Talitha Kum ma na celu pomoc wewnętrzną, duchową i materialną, a jej działania są ukierunkowane na stworzenie domu ulgi w cierpieniu. Wszystkie działania fundacji mają na celu pomoc osobom potrzebującym oraz poprawę ich jakości życia. Współpraca z innymi organizacjami i wspieranie różnych inicjatyw ewangelizacyjnych pokazują zaangażowanie fundacji w działania na rzecz wspólnoty chrześcijańskiej oraz ludzi potrzebujących pomocy.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Legnica

O fundacji >>

2023-05-04-10-18

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *