Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Lądek-Zdrój

Fundacja Talitha Kum w swoim szerokim spektrum działań, oferuje organizowanie i współorganizowanie różnego rodzaju inicjatyw, takich jak rekolekcje katolickie, kursy i wspomaganie wspólnot chrześcijańskich. Pomaga bezpośrednio osobom w trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza tym zmagającym się z doświadczeniem choroby.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego mają one na celu otwarcie uczestników na łaskę uzdrowienia wewnętrznego, co prowadzi do pogłębionej refleksji nad relacjami z najbliższymi, samym sobą, a także sytuacjami, które mogły przyczynić się do różnych zranień duchowych. Ten specjalny rodzaj rekolekcji katolickich ofiaruje uzdrawiającą moc Jezusa, pomagając w procesie uleczenia starych ran.

Jednym z kluczowych celów Fundacji Talitha Kum jest prowadzenie domu ulgi w cierpieniu, miejsca, gdzie ludzie mogą otrzymać pomoc zarówno cielesną, jak i duchową. Fundacja ciągle dąży do stworzenia niezbędnych mechanizmów finansowych, które umożliwią realizację tego celu.

Fundacja Talitha Kum nie tylko angażuje się bezpośrednio w pracę z osobami w potrzebie, ale również wspiera finansowo inne fundacje, dzieła i osoby potrzebujące. Przykładem jest Dzieło Nowej Ewangelizacji realizowane przez Wspólnotę Zacheusz. Fundacja Talitha Kum wspiera te kursy, które pomagają w rozwoju duchowym i głębszym poznaniu Boga.

Modlitwa uzdrowienia jest kluczowym elementem pracy Fundacji Talitha Kum. Głęboko zakorzeniona w duchu Nowej Ewangelizacji, fundacja promuje i wspiera różne formy modlitwy, które pomagają ludziom w trudnej, ale szlachetnej drodze do uzdrowienia i rozwoju duchowego. Poprzez swój unikalny model finansowania, fundacja nadal aspiruje do bycia liderem w świecie pomocy duchowej i fizycznej.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Lądek-Zdrój

Spotkania >>

2023-07-01-08-25

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *