Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Kudowa-Zdrój

Fundacja Talitha Kum jest aktywna w organizowaniu rekolekcji katolickich oraz rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego, które stanowią ważny element jej działalności. Rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego, które fundacja prowadzi, mają na celu pomóc uczestnikom w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Podczas tych rekolekcji zachęca się do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, samym sobą oraz nad sytuacjami, które mogły przyczynić się do naszych różnych zranień duchowych.

Rekolekcje te skupiają się nie tylko na odkryciu traumy, która może leżeć u podstaw naszych zachowań, ale również na potrzebie uleczenia starych ran. Podczas tych spotkań uczestnicy mają okazję doświadczyć uzdrawiającej mocy Jezusa, która może przynieść uzdrowienie i nową nadzieję.

Jednak organizowanie rekolekcji to tylko jedna z wielu działań fundacji Talitha Kum. Głównym celem fundacji jest prowadzenie domu ulgi w cierpieniu, gdzie osoby doświadczające cierpienia mogą otrzymać pomoc zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i duchowej. Fundacja angażuje się również w działalność ewangelizacyjną poprzez organizowanie różnego rodzaju inicjatyw, takich jak kursy czy wydawnictwa, które mają na celu wspomaganie rozwoju duchowego i pogłębione poznawanie Boga.

Fundacja Talitha Kum nie tylko organizuje rekolekcje, ale także wspiera inne fundacje, dzieła oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza związanej z doświadczeniem choroby. Dzięki stworzonemu modelowi finansowania fundacja stara się wspierać te potrzeby w trudnej, ale szlachetnej drodze.

W ramach swojej działalności fundacja Talitha Kum również wspiera Dzieło Nowej Ewangelizacji, które jest realizowane przez Wspólnotę Zacheusz. Wspólnota ta prowadzi kursy mające na celu rozwijanie duchowe oraz głębsze poznanie Boga. Poprzez swoje zaangażowanie finansowe fundacja pomaga w rozwoju tego dzieła i wspiera inne inicjatywy ewangelizacyjne.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Kudowa-Zdrój

Spotkania >>

2023-06-13-12-55

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *