Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Kowary

Fundacja Talitha Kum to instytucja, której głównym celem jest prowadzenie domu ulgi w cierpieniu oraz organizowanie rekolekcji i innych inicjatyw ewangelizacyjnych. Jednym z ważnych elementów działalności fundacji są rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, które pomagają uczestnikom otworzyć się na łaskę uzdrowienia duchowego.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego są okazją do pogłębionej refleksji nad naszymi relacjami z bliskimi osobami, samym sobą oraz sytuacjami, które mogły przyczynić się do naszych duchowych zranień. W trakcie tych rekolekcji uczestnicy mają możliwość odkrycia traum, które mogą wpływać na ich obecne zachowanie. Modlitwa uzdrowienia odgrywa w nich istotną rolę, łącząc uczestników z uzdrawiającą mocą Jezusa.

Fundacja Talitha Kum nie tylko organizuje rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, ale również angażuje się w szeroko pojętą działalność ewangelizacyjną. Współorganizuje różnego rodzaju inicjatywy takie jak rekolekcje katolickie, kursy czy wydawnictwa, które mają na celu głoszenie i szerzenie wiary. Fundacja również wspiera wspólnoty chrześcijańskie oraz pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza związanej z chorobą.

W ramach swojej działalności fundacja Talitha Kum wspiera również Dzieło Nowej Ewangelizacji, prowadzone przez Wspólnotę Zacheusz. Ta inicjatywa skupia się na rozwoju duchowym i pogłębianiu relacji z Bogiem poprzez kursy oraz inne formy wsparcia. Ponadto fundacja udziela wsparcia finansowego innym fundacjom, dziełom i osobom potrzebującym, realizując swoje cele dzięki stworzonemu modelowi finansowania.

Fundacja Talitha Kum jest ważnym ogniwem w promowaniu uzdrowienia wewnętrznego i ewangelizacji. Dzięki organizowanym rekolekcjom i innym inicjatywom, fundacja staje się źródłem pomocy duchowej i cielesnej dla osób poszukujących wsparcia w trudnych sytuacjach. Jej misja obejmuje szerokie spektrum działań, mających na celu propagowanie wartości chrześcijańskich i niesienie pomocy potrzebującym.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Kowary

Spotkania >>

2023-06-07-11-22

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *