Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Kamienna Góra

Fundacja Talitha Kum – Wspierając Rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego

Fundacja Talitha Kum od lat angażuje się w różnorodne inicjatywy ewangelizacyjne, a jednym z najważniejszych obszarów jej działalności są rekolekcje. Rekolekcje to okazja do głębokiej refleksji nad własnym życiem, relacjami z innymi oraz uzdrowienia wewnętrznego. Fundacja stawia na organizację rekolekcji katolickich, które prowadzą do odkrycia źródeł naszych duchowych ran i otwarcia się na łaskę uzdrowienia.

Rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego oferowane przez fundację Talitha Kum mają na celu pomóc uczestnikom w odkryciu traum, które mogły przyczynić się do ich obecnych trudności i zranień duchowych. Modlitwa uzdrowienia jest ważnym elementem tych rekolekcji, umożliwiającym nawiązanie łączności z uzdrawiającą mocą Jezusa. Dzięki temu uczestnicy mają szansę zacząć proces uzdrowienia i przełamania negatywnych wzorców zachowań.

Fundacja Talitha Kum dąży do stworzenia miejsca, które będzie domem ulgi w cierpieniu dla osób potrzebujących zarówno pomocy cielesnej, jak i duchowej. Jest to główny cel działalności fundacji, który jest realizowany poprzez organizację różnych form rekolekcji oraz wsparcie inicjatyw ewangelizacyjnych, kursów i wydawnictw.

Nie tylko organizując rekolekcje, fundacja Talitha Kum angażuje się również w bezpośrednią pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Szczególnie związaną z doświadczeniem choroby. Dzięki swojemu modelowi finansowania fundacja wspiera innych potrzebujących oraz dzieła Nowej Ewangelizacji, realizowane przez Wspólnotę Zacheusz. Kursy prowadzone przez tę wspólnotę pomagają w rozwoju duchowym i głębszym poznaniu Boga, co stanowi ważny element wspierania nowej ewangelizacji.

Fundacja Talitha Kum dąży do tego, aby jej działania przynosiły wsparcie i ulgę tym, którzy tego potrzebują. Poprzez organizowane rekolekcje i inicjatywy ewangelizacyjne, fundacja staje na drodze do uzdrowienia wewnętrznego i głębszego poznania Boga. Jej zaangażowanie w pomoc finansową dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji oraz wsparcie innych fundacji i dzieł jest dowodem na jej szlachetną misję.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Kamienna Góra

Rekolekcje >>

2023-05-20-14-20

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *