Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Jelcz-Laskowice

Fundacja Talitha Kum, będąca inicjatywą o wyjątkowym celu, angażuje się w organizację rekolekcji katolickich, mających na celu uzdrowienie wewnętrzne. Rekolekcje te stanowią okazję do otwarcia się na łaskę uzdrowienia, a także do głębszej refleksji nad naszymi relacjami z innymi oraz samymi sobą. Przez zrozumienie sytuacji, które przyczyniły się do naszych duchowych ran, możemy dostrzec wpływ, jaki mają one na nasze obecne życie. Odkrycie traumy, która leży u podstaw naszych zachowań, nie wystarcza. Potrzebujemy procesu uzdrowienia, który oferuje nam uzdrawiającą moc Jezusa.

Głównym celem działalności fundacji Talitha Kum jest prowadzenie domu ulgi w cierpieniu, gdzie osoby doświadczające cierpienia mogą otrzymać pomoc zarówno na poziomie cielesnym, jak i duchowym. Fundacja koncentruje swoje działania na stworzeniu tego wyjątkowego miejsca.

Jednym z aspektów działalności fundacji jest organizowanie rekolekcji oraz współorganizowanie inicjatyw ewangelizacyjnych, takich jak kursy czy wydawnictwa. Rekolekcje, które są organizowane, stanowią szczególną szansę na rozwój duchowy i pogłębione poznanie Boga. Modlitwa uzdrowienia jest kluczowym elementem tych rekolekcji, prowadzącym do uzdrowienia wewnętrznego.

Ponadto, fundacja Talitha Kum nie tylko organizuje rekolekcje, ale również bezpośrednio pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, szczególnie związanym z doświadczeniem choroby. Poprzez wspieranie finansowe innych fundacji, dzieł i osób potrzebujących, fundacja dąży do realizacji celu głównego oraz wspiera Dzieło Nowej Ewangelizacji, prowadzone przez Wspólnotę Zacheusz. Wspomaganie wspólnot chrześcijańskich oraz angażowanie się w różnorodne inicjatywy ewangelizacyjne są integralną częścią misji fundacji Talitha Kum.

Fundacja Talitha Kum jest przykładem organizacji, która nie tylko skupia się na zapewnieniu pomocy cielesnej i duchowej potrzebującym, ale także działa na rzecz szerzenia wartości chrześcijańskich oraz wspierania rozwoju duchowego. Jej zaangażowanie w organizację rekolekcji i innych inicjatyw ewangelizacyjnych przyczynia się do wzrostu duchowego osób uczestniczących w tych wydarzeniach. Dzięki takim działaniom fundacja Talitha Kum staje się inspiracją dla innych, dążących do stworzenia lepszego świata pełnego miłości.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Jelcz-Laskowice

Rekolekcje >>

2023-05-22-13-14

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *