Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Jedlina-Zdrój

Zaangażowanie i poświęcenie dla drugiego człowieka to główne cechy, które charakteryzują działania Fundacji Talitha Kum. Od wielu lat niezłomnie wspierają one osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, szczególnie te doświadczające ciężaru choroby.

Jednakże misja Fundacji Talitha Kum nie kończy się na materialnym wsparciu potrzebujących. Prowadzą oni także dom ulgi w cierpieniu, miejsce, gdzie osoby doświadczające bólu mogą otrzymać wsparcie zarówno na płaszczyźnie cielesnej, jak i duchowej. To miejsce, gdzie człowiek, niezależnie od swojej sytuacji, może odnaleźć pomoc, zrozumienie i miłość.

Fundacja Talitha Kum nieustannie pracuje nad tworzeniem mechanizmów finansowych, które umożliwią realizację ich głównego celu. Ale ich działania nie ograniczają się tylko do tego. Znacząco angażują się również w działalność ewangelizacyjną, organizując i współorganizując różnorodne inicjatywy, takie jak rekolekcje katolickie, kursy czy wspieranie wspólnot chrześcijańskich. Wszystko po to, by dotrzeć z orędziem miłości i nadziei do jak największej liczby osób.

Jednym z kluczowych obszarów działalności Fundacji Talitha Kum są Rekolekcje Uzdrowienia Wewnętrznego. Te specjalne rekolekcje mają na celu otwarcie uczestników na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. W trakcie nich uczestnicy mają okazję do pogłębionej refleksji nad relacjami z bliskimi, samymi sobą oraz sytuacjami, które mogły przyczynić się do ich duchowych ran. Jest to czas modlitwy uzdrowienia, podczas której uczestnicy doświadczają uzdrawiającej mocy Jezusa.

Fundacja Talitha Kum wspiera także Dzieło Nowej Ewangelizacji realizowane przez Wspólnotę Zacheusz. Wspólnota ta prowadzi kursy w duchu Nowej Ewangelizacji, pomagając w rozwoju duchowym i głębszym poznaniu Boga.

Działania Fundacji Talitha Kum wykraczają również poza jej własne inicjatywy. Poprzez stworzony model finansowania, fundacja oferuje wsparcie finansowe dla innych fundacji, dzieł i osób potrzebujących, podążając razem z nimi trudną, ale szlachetną drogą.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Jedlina-Zdrój

Spotkania >>

2023-07-14-19-59

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *