Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Góra

Fundacja Talitha Kum to organizacja, której głównym celem jest prowadzenie domu ulgi w cierpieniu, zapewniając pomoc zarówno w wymiarze fizycznym, jak i duchowym. Jednym z ważnych aspektów jej działalności są rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, które stanowią niezwykłą okazję do otwarcia się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego prowadzą do pogłębionej refleksji nad naszymi relacjami z najbliższymi, samymi sobą oraz sytuacjami, które mogą być źródłem naszych duchowych zranień. To nie tylko odkrywanie traumy, która wpływa na nasze zachowanie, ale przede wszystkim proces uzdrowienia starych ran. Podczas tych rekolekcji katolickich doświadczamy uzdrawiającej mocy Jezusa, który staje się łącznikiem między nami a naszymi ranami.

Fundacja Talitha Kum nie tylko organizuje rekolekcje, ale również angażuje się w działalność ewangelizacyjną. Wspiera różnego rodzaju inicjatywy ewangelizacyjne, takie jak kursy, wydawnictwa oraz pomoc wspólnotom chrześcijańskim. Działania fundacji mają na celu głębsze poznanie Boga i rozwój duchowy osób, które z nimi współpracują.

Jednak misja fundacji Talitha Kum nie ogranicza się jedynie do organizacji rekolekcji i działań ewangelizacyjnych. Fundacja również udziela bezpośredniej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, szczególnie tym zmagającym się z chorobą. Poprzez swoje działania fundacja stara się wspierać wszystkich potrzebujących.

Ponadto, fundacja Talitha Kum wspiera Dzieło Nowej Ewangelizacji, prowadzone przez Wspólnotę Zacheusz. Organizuje ona kursy wspomagające rozwój duchowy i głębsze poznanie Boga. Co więcej Fundacja również angażuje się w wspieranie innych fundacji, dzieł i osób potrzebujących. Tworzy solidny model finansowania, który umożliwia kontynuację ich szlachetnej misji.

Działalność fundacji Talitha Kum jest nieocenionym wsparciem dla osób poszukujących uzdrowienia wewnętrznego i duchowego.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Góra

Spotkania >>

2023-06-05-11-04

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *