Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Głuszyca

Służba na rzecz potrzebujących jest głównym celem Fundacji Talitha Kum, której misja opiera się na pomocy zarówno duchowej, jak i materialnej dla osób doświadczających trudności życiowych, zwłaszcza tych wynikających z choroby.

Fundacja Talitha Kum, idąc ścieżką ewangelizacji, organizuje wiele wydarzeń mających na celu rozwój duchowy uczestników. Szczególnie wyjątkowe są rekolekcje, w tym rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Te ostatnie zapewniają przestrzeń do głębokiego zrozumienia swojego wnętrza, relacji z innymi i sytuacji, które mogły doprowadzić do duchowych ran. Za pomocą modlitwy uzdrowienia, uczestnicy są wprowadzeni na drogę odkrywania uzdrawiającej mocy Jezusa.

Dodatkowo, Fundacja Talitha Kum współpracuje z Wspólnotą Zacheusz, realizując Dzieło Nowej Ewangelizacji. Ta wspólnota oferuje kursy mające na celu duchowy rozwój uczestników oraz głębsze zrozumienie natury Boga.

Jednak działalność fundacji nie kończy się na jej własnych projektach. Za pośrednictwem specjalnie stworzonego modelu finansowania, Fundacja Talitha Kum udziela wsparcia innym fundacjom i projektom, które dążą do podobnych celów. Ten gest solidarności dowodzi, że Fundacja Talitha Kum widzi swoją misję nie tylko jako samodzielne działanie, ale jako część większej wspólnoty dążącej do pomocy potrzebującym.

Należy podkreślić, że Fundacja Talitha Kum nie tylko udziela wsparcia, ale też inspiruje do zmiany, duchowego rozwoju i pokonywania życiowych wyzwań. Wierzy, że każdy, niezależnie od sytuacji, ma prawo do godności, a poprzez swoje działania stara się to prawo respektować i umacniać.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Głuszyca

Spotkania >>

2023-06-23-13-22

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *