Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Duszniki-Zdrój

Fundacja Talitha Kum, zasłużona dla społeczności dzięki swojemu bezinteresownemu zaangażowaniu, od wielu lat służy pomocą tym, którzy borykają się z problemami finansowymi, a zwłaszcza tym, których dotknęły poważne choroby. Jednak działalność fundacji nie kończy się na materialnej pomocy. Wychodząc naprzeciw cierpieniu, Fundacja Talitha Kum prowadzi dom, który stanowi ostoję ulgi dla cierpiących, oferując pomoc na różnych płaszczyznach – od fizycznej aż po duchową.

Nieustannie poszukując środków na realizację swojej misji, Fundacja Talitha Kum angażuje się również w szereg inicjatyw ewangelizacyjnych. W ramach swojej działalności wspiera i organizuje różne projekty, takie jak rekolekcje, kursy, wspiera wspólnoty chrześcijańskie i zajmuje się działalnością wydawniczą.

Szczególną rolę w działalności Fundacji Talitha Kum pełnią rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Te rekolekcje katolickie są procesem, w którym uczestnicy są zachęcani do głębokiej introspekcji, rozważań na temat swoich relacji i doświadczeń, które mogły przyczynić się do ich duchowych zranień. Głównym celem jest nie tylko odkrycie tych ran, ale przede wszystkim ich uzdrowienie za pomocą modlitwy uzdrowienia i łaski Jezusa.

Fundacja Talitha Kum aktywnie angażuje się również w Dzieło Nowej Ewangelizacji, realizowane przez Wspólnotę Zacheusz. Ta wspólnota prowadzi kursy ewangelizacyjne, które pomagają uczestnikom w duchowym rozwoju i głębszym poznaniu Boga.

Wszystko to jest możliwe dzięki stworzonemu przez Fundację Talitha Kum modelowi finansowania, który umożliwia jej wsparcie nie tylko osób i organizacji w trudnych sytuacjach, ale także innych fundacji i projektów. Tym samym, Fundacja Talitha Kum służy pomocą tym, którzy wybrali trudną, ale szlachetną drogę służby bliźniemu.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Duszniki-Zdrój

Spotkania >>

2023-07-20-13-37

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *