Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Dolny Śląsk

Fundacja Talitha Kum jest organizacją, która działa na rzecz pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji, szczególnie związaną z doświadczeniem choroby. Jednym z głównych celów jej działalności jest prowadzenie domu ulgi w cierpieniu, gdzie ludzie cierpiący mogą otrzymać pomoc zarówno cielesną, jak i duchową. Fundacja angażuje się również w działalność ewangelizacyjną poprzez organizowanie różnego rodzaju inicjatyw, w tym rekolekcji, kursów i wspomaganie wspólnot chrześcijańskich.

Jednym z ciekawszych przedsięwzięć Fundacji Talitha Kum są organizowane przez nią rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego. Rekolekcje te pomagają uczestnikom otworzyć się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą one do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, samym sobą oraz nad sytuacjami, które mogły przyczynić się do naszych różnych zranień duchowych. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego pomagają w uleczeniu starych ran i oferują uzdrawiającą moc Jezusa.

Fundacja Talitha Kum angażuje się również w organizowanie rekolekcji katolickich. Dzięki nim ludzie mogą w sposób intensywny poświęcić czas na modlitwę, refleksję i pogłębienie swojej wiary. W ten sposób mogą odnaleźć wiarę w trudnych chwilach i uleczyć swoje rany.

Fundacja Talitha Kum ma wiele innych inicjatyw, w tym pomoc bezpośrednią dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, wspieranie Dzieła Nowej Ewangelizacji prowadzonego przez Wspólnotę Zacheusz oraz finansowanie innych fundacji, dzieł i osób potrzebujących. Stworzony przez nią model finansowania ma na celu wspieranie tych, którzy podjęli trudną, ale szlachetną drogę. Dzięki temu Fundacja Talitha Kum może skutecznie pomagać ludziom potrzebującym.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Dolny Śląsk

O fundacji >>

2023-04-30-22-33

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *