Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego dolnośląskie

Fundacja Talitha Kum to organizacja, która skupia się na pomocy ludziom w potrzebie, zarówno w wymiarze cielesnym, jak i duchowym. Jednym z kluczowych elementów jej działalności są rekolekcje. Fundacja organizuje i współorganizuje różnego rodzaju inicjatywy ewangelizacyjne, w tym rekolekcje katolickie i rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego są szczególnie ważne dla osób, które doświadczyły różnych zranień duchowych. Poprzez pogłębioną refleksję nad relacjami z najbliższymi i samym sobą, uczestnicy rekolekcji mogą otworzyć się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Modlitwa uzdrowienia jest nieodłącznym elementem tych rekolekcji. Właśnie ta modlitwa i łącznik z Jezusem oferują uzdrawiającą moc, która jest potrzebna do uleczenia starych ran i traum, które wpływają na nasze życie teraz.

Głównym celem fundacji jest prowadzenie domu ulgi w cierpieniu dla potrzebujących. Jednakże, fundacja realizuje również wiele innych działań, w tym pomagających osobom w trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza związanym z chorobą. Fundacja wspiera także dzieła ewangelizacyjne, takie jak kursy, wydawnictwa i wspieranie wspólnot chrześcijańskich.

Fundacja Talitha Kum jest również zaangażowana w Dzieło Nowej Ewangelizacji, realizowane przez Wspólnotę Zacheusz. Poprzez finansowe wsparcie innych fundacji i osób potrzebujących, fundacja dąży do stworzenia modelu finansowego, który umożliwi pomoc w trudnych, ale szlachetnych drogach.

Rekolekcje są ważnym elementem działalności fundacji, ponieważ pozwalają na wzmocnienie wiary, a także pozwalają na uzdrowienie duchowe i emocjonalne. Działalność fundacji Talitha Kum jest zatem cennym wkładem w rozwój duchowy i fizyczny ludzi potrzebujących pomocy.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego dolnośląskie

O fundacji >>

2023-04-30-22-29

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *