Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Chojnów

Fundacja Talitha Kum jest organizacją, której głównym celem jest pomoc osobom potrzebującym zarówno w wymiarze cielesnym, jak i duchowym. Jednym z ważnych działań fundacji są organizowane rekolekcje, zwłaszcza rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, które mają za zadanie otworzyć się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego.

Rekolekcje te prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z bliskimi, samym sobą oraz nad sytuacjami, które mogły przyczynić się do naszych duchowych zranień. Nie wystarczy jedynie odkryć traumatyczne doświadczenia, które leżą u podstaw naszego zachowania, licząc na to, że inni ludzie zmienią swoje postępowanie. Konieczne jest uzdrowienie starych ran. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego stanowią łącznik, który oferuje uzdrawiającą moc Jezusa.

Współdziałając z Wspólnotą Zacheusz, Fundacja Talitha Kum angażuje się również w działalność ewangelizacyjną, organizując różnego rodzaju inicjatywy takie jak rekolekcje katolickie, kursy oraz wspomaganie wspólnot chrześcijańskich. Istotnym aspektem działalności fundacji jest również pomoc bezpośrednia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, szczególnie związaną z doświadczeniem choroby.

Poprzez wspieranie Dzieła Nowej Ewangelizacji realizowanego przez Wspólnotę Zacheusz, Fundacja Talitha Kum dąży do głębszego poznania Boga i rozwoju duchowego. Ponadto, fundacja angażuje się w wsparcie finansowe innych fundacji, dzieł i osób potrzebujących, wykorzystując stworzony przez siebie model finansowania. W ten sposób fundacja wspiera te szlachetne, choć trudne cele.

Działalność Fundacji Talitha Kum stanowi ważny wkład w życie duchowe i materialne osób potrzebujących. Poprzez organizację rekolekcji, rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego oraz innych inicjatyw, fundacja stwarza przestrzeń dla wzrostu i uzdrawiania, pomagając tym samym w budowaniu silniejszej i bardziej wspierającej społeczności.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Chojnów

Rekolekcje >>

2023-05-31-16-24

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *