Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Chocianów

Fundacja Talitha Kum, od lat angażująca się w szeroko rozumianą działalność pomocową, stanowi istotny punkt na mapie organizacji pozarządowych, szczególnie dla osób poszukujących wsparcia na płaszczyźnie duchowej. W tym zakresie, jednym z najważniejszych działań Fundacji są organizowane rekolekcje, w tym szczególnie rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, które oferuje Fundacja Talitha Kum, stanowią unikalną drogę ku lepszemu zrozumieniu siebie i swoich najbliższych. Mają na celu pogłębienie refleksji nad relacjami z otaczającymi nas osobami oraz z samym sobą, a także sytuacjami, które mogły przyczynić się do naszych zranień duchowych. Nie ograniczają się jednak tylko do analizy przeszłości. Uzdrawiająca moc Jezusa stanowi fundament tych rekolekcji. Kierowana na uzdrowienie starych ran i otwarcie na łaskę uzdrowienia wewnętrznego.

Równolegle, głównym celem Fundacji Talitha Kum jest prowadzenie domu ulgi w cierpieniu, gdzie pomoc oferuje się nie tylko na płaszczyźnie cielesnej, ale przede wszystkim duchowej. Prace nad tym projektem ściśle wiążą się z finansowaniem, nad którym obecnie Fundacja intensywnie pracuje. W tym celu, wykorzystuje różnego rodzaju inicjatywy ewangelizacyjne, takie jak organizowane rekolekcje katolickie czy kursy, a także wspomaganie wspólnot chrześcijańskich.

Fundacja Talitha Kum pomaga również bezpośrednio osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, szczególnie tym, które borykają się z doświadczeniem choroby. Fundacja Talitha Kum, poprzez swoje działania, jest łącznikiem między modlitwą uzdrowienia a rzeczywistością, która dla wielu osób jest często bardzo trudna.

Krokiem w realizacji misji Fundacji jest także wspieranie Dzieła Nowej Ewangelizacji, realizowanego przez Wspólnotę Zacheusz. Fundacja Talitha Kum pomaga w realizacji kursów w duchu Nowej Ewangelizacji, promując rozwój duchowy i głębsze poznanie Boga.

Fundacja Talitha Kum, poprzez stworzony model finansowania, angażuje się również w wsparcie innych fundacji, dzieł i osób potrzebujących. Wierni swojej misji, pragną pomagać innym na trudnej, ale szlachetnej drodze.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Chocianów

Spotkania >>

2023-06-16-13-37

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *