Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Bystrzyca Kłodzka

Fundacja Talitha Kum, z zaangażowaniem podchodząca do szeroko pojętej misji wsparcia ludzi w trudnych sytuacjach życiowych, nieustannie rozwija swoje działania. Kluczowym obszarem interwencji fundacji są rekolekcje. W szczególności fundacja skupia swoje działania na organizowaniu rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego, które mają na celu pomóc uczestnikom w głębokiej refleksji nad relacjami z najbliższymi, z samym sobą oraz nad sytuacjami, które mogły przyczynić się do różnych zranień duchowych.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego to szczególny typ spotkań, które oferują moc uzdrawiającą Jezusa. To właśnie one pomagają w procesie uleczenia starych ran, które mogą wpływać na nasze obecne samopoczucie i zachowania. Nie wystarczy bowiem jedynie odkryć traumy, trzeba je również uleczyć.

Fundacja Talitha Kum ma za zadanie nie tylko pomagać uczestnikom w procesie uzdrawiania, ale również dąży do tworzenia domu ulgi w cierpieniu – miejsca, w którym cierpiący mogą otrzymać pomoc zarówno na płaszczyźnie cielesnej, jak i duchowej. To miejsce, gdzie każda osoba będzie mogła znaleźć wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Nie zapominając o swej misji, fundacja Talitha Kum również wspiera bezpośrednio osoby w trudnej sytuacji finansowej, w szczególności związanej z doświadczeniem choroby. Próbuje tworzyć mechanizmy finansowe, które umożliwią realizację jej głównego celu – pomocy bliźniemu.

Aktywność fundacji Talitha Kum nie ogranicza się jednak tylko do organizowania rekolekcji katolickich. Angażuje się także w działalność ewangelizacyjną poprzez wspieranie takich inicjatyw jak kursy, wspólnoty chrześcijańskie czy wydawnictwa. To wszystko jest skierowane do ludzi pragnących pogłębić swoje doświadczenie wiary, gdzie modlitwa uzdrowienia jest kluczowym elementem.

W duchu Nowej Ewangelizacji, fundacja Talitha Kum wspiera Dzieło prowadzone przez Wspólnotę Zacheusz. Wspólnota ta realizuje kursy, które pomagają w rozwoju duchowym i w głębszym poznaniu Boga.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Bystrzyca Kłodzka

Spotkania >>

2023-06-12-13-35

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *