Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Brzeg Dolny

Fundacja Talitha Kum od lat angażuje się w organizowanie rekolekcji katolickich, a w szczególności rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego. Te intensywne dni skupienia i modlitwy pozwalają uczestnikom na otwarcie się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Podczas tych rekolekcji, uczestnicy mają możliwość pogłębionej refleksji nad swoimi relacjami z najbliższymi osobami, samymi sobą oraz sytuacjami, które mogły przyczynić się do ich duchowych zranień.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, organizowane przez fundację Talitha Kum, są przekonującym świadectwem mocy modlitwy uzdrowienia. Podczas tych spotkań uczestnicy nie tylko odkrywają traumy, które leżą u podstaw ich zachowań, ale także doświadczają uzdrawiającej mocy Jezusa. Uzdrowienie starych ran staje się możliwe dzięki wiarygodnym przekazom i wsparciu grupy rekolekcyjnej.

Głównym celem działalności fundacji Talitha Kum jest prowadzenie domu ulgi w cierpieniu, gdzie osoby doświadczające różnych form cierpienia mogą otrzymać pomoc zarówno cielesną, jak i duchową. Fundacja koncentruje swoje działania na stworzeniu tego ważnego dzieła, które oferuje wsparcie i pocieszenie osobom potrzebującym.

Ponadto fundacja Talitha Kum angażuje się w działalność ewangelizacyjną, organizując i współorganizując różnego rodzaju inicjatywy, takie jak rekolekcje, kursy czy wydawnictwa. Wspierając Dzieło Nowej Ewangelizacji, realizowane przez Wspólnotę Zacheusz, fundacja wspomaga rozwój duchowy i głębsze poznawanie Boga. Przez swoje zaangażowanie w te inicjatywy fundacja pomaga szerzyć wartości chrześcijańskie i przyczynia się do budowania silniejszej więzi z Bogiem.

Ważnym aspektem działalności fundacji Talitha Kum jest również pomoc bezpośrednia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, szczególnie związanej z doświadczeniem choroby. Fundacja angażuje się w udzielanie wsparcia tym osobom, aby mogły otrzymać nie tylko pomoc materialną, ale również duchową i emocjonalną.

Dzięki stworzonemu modelowi finansowania, fundacja Talitha Kum kontynuuje swoje działania na rzecz szerzenia dobra i pomocy potrzebującym. Poprzez organizowanie rekolekcji, wspieranie inicjatyw ewangelizacyjnych oraz udzielanie pomocy bezpośredniej, fundacja wypełnia swoją misję i stanowi wartościowy wkład w rozwój duchowy i społeczny.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Brzeg Dolny

Rekolekcje >>

2023-05-31-16-26

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *