Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Bolków

Fundacja Talitha Kum, znana z niezmordowanej troski o dobro bliźniego, od lat pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza tym, które doświadczyły trudności związanych z chorobą. To jest miejsce, gdzie troska o człowieka jest połączona z wielowymiarowym podejściem do jego potrzeb.

Misja Fundacji Talitha Kum nie kończy się jednak na pomocy materialnej. Istotnym elementem działalności jest organizowanie rekolekcji, w tym szczególnie rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego. Te spotkania są przestrzenią dla głębokiej refleksji nad własnym życiem, relacjami z bliskimi, a także doświadczeniami, które mogły przyczynić się do duchowych ran.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego są unikalnym doświadczeniem, które pomaga otworzyć się na łaskę uzdrowienia. Zrozumienie swojej przeszłości, identyfikacja zranień, a następnie podjęcie modlitwy uzdrowienia pod opieką doświadczonych przewodników duchowych – to wszystko tworzy niepowtarzalną atmosferę tych spotkań.

Fundacja Talitha Kum szczególnie akcentuje rolę modlitwy uzdrowienia, jako ważnego elementu procesu uzdrowienia wewnętrznego. Modlitwa ta jest postrzegana jako narzędzie, które pozwala uczestnikom rekolekcji otworzyć się na uzdrawiającą moc Jezusa. To ona jest kluczem do uleczenia starych ran i umożliwiającym głęboką, wewnętrzną przemianę.

Działalność Fundacji Talitha Kum jest także ukierunkowana na wspieranie innych organizacji i inicjatyw. Współpracuje ona z Wspólnotą Zacheusz, wspierając Dzieło Nowej Ewangelizacji. W ramach tej współpracy organizowane są kursy duchowe, które pomagają w rozwoju duchowym i poznaniu Boga.

Dążąc do realizacji głównego celu, Fundacja Talitha Kum stara się tworzyć solidne mechanizmy finansowe. Poprzez stworzony model finansowania, fundacja wspiera także inne fundacje, dzieła i osoby potrzebujące. W ten sposób, fundacja Talitha Kum staje się mostem, który łączy ludzi potrzebujących pomocy z tymi, którzy chcą pomagać. Wszystko w duchu miłości bliźniego i solidarności.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Bolków

Spotkania >>

2023-07-12-10-33

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *