Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Bolesławiec

Jesteśmy Fundacją Talitha Kum, która działa na rzecz pomocy cierpiącym w wymiarze cielesnym i duchowym. Naszym głównym celem jest prowadzenie domu ulgi w cierpieniu, w którym osoby potrzebujące mogą otrzymać pomoc na wielu płaszczyznach. Działamy również w innych obszarach, takich jak organizacja rekolekcji katolickich i inicjatyw ewangelizacyjnych.

Jedną z naszych inicjatyw są rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, które pomagają w otwarciu się na łaskę uzdrowienia duchowego. Nasze rekolekcje prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, nad sytuacjami, które przyczyniły się do naszych różnych zranień duchowych oraz nad potrzebą uleczenia starych ran. Dzięki modlitwie uzdrowienia, która jest kluczowym elementem naszych rekolekcji, uczestnicy mają szansę doświadczyć uzdrowienia wewnętrznego i odnowy.

Nasza działalność ewangelizacyjna skupia się na organizowaniu kursów, wspieraniu wspólnot chrześcijańskich oraz popularyzacji Dzieła Nowej Ewangelizacji prowadzonego przez Wspólnotę Zacheusz. Wierzymy, że nasza praca przyczynia się do rozwoju duchowego i głębszego poznania Boga.

Nasza Fundacja angażuje się również w bezpośrednią pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza związanej z chorobą. Poprzez stworzony przez nas model finansowania chcemy wspierać innych w trudnej, ale szlachetnej drodze.

Wierzymy, że miłość Jezusa jest kluczem do lepszego życia i większej harmonii w naszych relacjach z innymi ludźmi oraz z samym sobą. Wszystkie nasze działania są inspirowane miłością Jezusa do każdego człowieka i dążymy do tego, aby każdy z nas mógł doświadczyć tej miłości w swoim życiu.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Bolesławiec

Rekolekcje >>

2023-05-09-11-30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *