Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Boguszów-Gorce

Fundacja Talitha Kum to organizacja, której głównym celem jest pomoc potrzebującym poprzez organizowanie rekolekcji i inne inicjatywy ewangelizacyjne. Jednym z ważnych przedsięwzięć fundacji są rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, które pozwalają uczestnikom otworzyć się na łaskę uzdrowienia duchowego.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, prowadzone przez fundację Talitha Kum, mają za zadanie skierować refleksję na relacje z najbliższymi oraz z samym sobą. Poprzez zgłębianie przyczyn naszych duchowych zranień, uczestnicy mają szansę uzdrowić stare rany i wprowadzić pozytywne zmiany w swoim życiu. To nie tylko odkrywanie traumy leżącej u podstaw naszych zachowań, ale również pragnienie uzdrowienia tych ran. Rekolekcje stanowią łącznik pomiędzy uczestnikami a uzdrawiającą mocą Jezusa.

Fundacja Talitha Kum nie ogranicza się jedynie do organizacji rekolekcji, ale prowadzi również dom ulgi w cierpieniu. W tym miejscu cierpiący mogą otrzymać wsparcie zarówno na poziomie fizycznym, jak i duchowym. Fundacja koncentruje się na stworzeniu mechanizmów finansowych, aby realizować swoje główne cele.

W ramach swojej działalności fundacja angażuje się również w ewangelizację poprzez organizowanie różnorodnych inicjatyw. Wspomaga wspólnoty chrześcijańskie, współorganizuje kursy oraz wydawnictwa. Fundacja Talitha Kum również bezpośrednio pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, szczególnie tym związanym z chorobą.

Fundacja wspiera Dzieło Nowej Ewangelizacji, prowadzone przez Wspólnotę Zacheusz. Wspólnota oferuje kursy, które pomagają w rozwoju duchowym i głębszym poznaniu Boga.

Ponadto fundacja finansowo wspiera inne organizacje charytatywne oraz osoby potrzebujące. Dzięki stworzonemu modelowi finansowania, fundacja Talitha Kum dąży do wspierania tych, którzy podjęli trudną, ale szlachetną drogę służby bliźniemu.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Boguszów-Gorce

Rekolekcje >>

2023-05-23-12-05

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *