Fundacja Talitha Kum

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Bogatynia

Fundacja Talitha Kum to organizacja, która prowadzi różnorodne inicjatywy mające na celu wsparcie osób w potrzebie. Jednym z ważnych przedsięwzięć fundacji są rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego, które oferują pomoc w otwarciu się na łaskę uzdrowienia duchowego. Rekolekcje te skupiają się na refleksji nad naszymi relacjami z bliskimi, samymi sobą oraz sytuacjami, które mogą być przyczyną naszych wewnętrznych ran.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego nie polegają jedynie na odkrywaniu przyczyn naszych zachowań, ale również na leczeniu starych ran. To właśnie w tej sytuacji staje się kluczowym elementem modlitwa uzdrowienia, która oferuje uzdrawiającą moc Jezusa. Dzięki temu, rekolekcje katolickie organizowane przez fundację Talitha Kum stają się wyjątkowym doświadczeniem duchowym dla uczestników.

Głównym celem fundacji jest prowadzenie domu ulgi w cierpieniu, gdzie osoby dotknięte różnymi formami cierpienia mogą otrzymać pomoc zarówno fizyczną, jak i duchową. Fundacja koncentruje swoje działania na stworzeniu tego miejsca, które będzie miejscem wsparcia dla potrzebujących.

W ramach swojej działalności, fundacja Talitha Kum angażuje się również w organizację różnego rodzaju inicjatyw ewangelizacyjnych. Rekolekcje, kursy oraz wspomaganie wspólnot chrześcijańskich stanowią ważną część tych działań. Fundacja wspiera również Dzieło Nowej Ewangelizacji prowadzone przez Wspólnotę Zacheusz, która oferuje kursy i rozwija duchową sferę życia.

Ponadto, fundacja Talitha Kum udziela bezpośredniej pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, zwłaszcza związanym z chorobą. Działając w duchu szlachetności, fundacja wspiera również inne organizacje charytatywne oraz osoby potrzebujące, dzięki stworzonemu modelowi finansowania.

Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego Bogatynia

Rekolekcje >>

2023-05-20-14-22

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *